Carbide powders – the toughest materials available

Tungsten carbide, chromium carbide and titanium carbide all belong to the family of carbide powders. They are extremely hard refractory ceramic materials.

Carbide powders are a range of hard materials with metallic properties and used for a wide range of applications. The carbide powders are often based on metals such as tungsten, chromium, titanium, vanadium, molybdenum or zirconium. Thanks to their excellent hardness, carbide powders are used for heavy industrial use such as hard metal-cutting tools, wear parts, mining and road construction tools. For instance, titanium carbide and tungsten carbide are used to coat metals in cutting tools. The main benefit with tungsten carbide is its extreme hardness. It is double the density of steel and approximately twice as stiff.

Höganäs’ range of carbide powders include advanced ceramic powders and powders for surface coating applications.

Find your carbide powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling