Titanium powders – light, strong and corrosion resistant

Would you like to improve performance, strength and at the same time reduce the weight of your product? Titanium powders offer many desirable properties.

Titanium has the best ratio between strength and weight of all known metals. That makes it ideal for many industrial applications, and its popularity is growing. It is highly valued for its great strength and excellent corrosion resistance. Titanium powders can be used to produce everything from high-performing car components to light-weight aerospace parts. Titanium powders also have high biocompatibility properties, making titanium-based powders suitable for personalised medical and dental implants.

Titanium powders are well-suited to be used in additive manufacturing and is known for its near net shape possibilities, enabling minimal material loss and little or no need for traditional machining for obtaining the final component form. Höganäs has a broad range of titanium powders designed to fit different applications.

Find your titanium powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling