Friction brake materials

Friction brake materials

Putting the brakes on noise, cost and wear with friction brake materials

Friction brake materials are utilised as a part of the brake pad or drum brake lining of automobiles, commercial vehicles, aircraft, motorcycles, trains and off-road vehicles and in other industrial applications.

For friction braking applications, knowledge and materials make the difference between squawks and squeals and smooth stopping. Iron powder offers an excellent combination of durability and cost in semi-metallic brake pads and sintered friction formulations.

Höganäs provides the world’s most comprehensive range of iron powders for friction brake applications. With low apparent density our powders enable a reduction of brake weight and total material usage. Moreover, their high internal porosity and large surface area provide improved brake surfaces and wear properties.

Benefits:

  • Lower brake weight and reduction of material usage
  • Improved brake surfaces and excellent pad and rotor wear properties
  • Noise minimisation
  • Consistent powders ensure uniform products

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling