Samhälle

Ansvarsfulla inköp på Höganäs

Höganäs är en materialtillverkare och det är på råvaruförsörjning, energi och transporter vi måste fokusera när vi konsoliderar leveranskedjan. Höganäs är en nav för lokal affärsverksamhet – över hälften av våra råvaror köps lokalt i verksamhetslandet. Dessutom köper vi underhålls-, konsult- och entreprenörstjänster i verksamhetslandet, med några få undantag.

Our suppliers and subcontractors play a vital role in our business, so we expect them to demonstrate high standards. However, our commitment to take the lead in creating a sustainable business has given us new perspectives on our supplier relations, and we need to strengthen our supply chain management accordingly. Therefore, we have updated our expectations and enhanced our communication with the supply chain about our Responsible Sourcing Policy and our Code of Conduct for Suppliers. We also have a model for supply-risk identification and a tool for supplier evaluation. Prior to the engagement of any new direct material suppliers, we request them to respond to our supplier questionnaires applicable to the supply in question to enable us to assess the supplier’s compliance with our commitments and policies. Suppliers are obliged to continuously provide correct and up-to-date information and provide adequate assistance to Höganäs with regard to identifying upstream supply chain actors.

As we believe in the power of collaboration, we wish to work together with our upstream partners to support them in their development towards social, economic and environmental sustainability.

Utmaningar i leverantörskedjan

Vår leverantörskedja består av råvaruleverantörer över hela världen, från leverantörer uppströms, som gruvbolag, till leverantörer nedströms, som smörjmedelstillverkare.

Vi har policyer och rutiner för att motverka risker relaterade till konfliktmineraler och småskalig gruvbrytning i vår leveranskedja. Vi har även tagit ställning mot sociala utmaningar inom koboltindustrin vad gäller säkerhet, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa att våra leverantörer följer internationellt överenskomna principer och vår   Uppförandekod för leverantörer.

guld

     
 

Konfliktmineraler är naturtillgångar som utvinns i konfliktområden där militär eller rebellgrupper säljer mineraler för att finansiera fortsatt väpnad konflikt. De fyra vanligaste konfliktmineralerna är tenn, wolframit (för volfram), coltan (för tantal) och guldmalm. Dessa mineraler är nödvändiga vid tillverkning av olika elektroniska apparater, bland annat mobiltelefoner, datorer och mp3-spelare. Det främsta exemplet på senare tid har varit de östra provinserna i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa), där militär, rebellgrupper och utomstående aktörer har tjänat pengar på brytningen samtidigt som de har bidragit till våld och exploatering i och med krigen.

Småskalig gruvnäring är brytning av metaller, mineraler eller stenar som utförs av oberoende företag eller individer som anställer gruvarbetare. I allmänhet använder de sig av manuella arbetsmetoder och handverktyg utan hänsyn till nödvändiga säkerhetsåtgärder eller företagets samhällsansvar.

Följaktligen är småskalig gruvnäring ofta förknippad med brist på mänskliga rättigheter och undermåliga och osäkra arbetsförhållanden. Barnarbete och många dödsolyckor har rapporterats från dessa smågruvor. 

 
     

Några exempel

"Vi har långvariga relationer med många av våra strategiska leverantörer. 2017 firade vi vår 100 år av kontinuerliga affärsrelationer med gruvbolaget LKAB."

 

 

Samhälle