Visselblåsarfunktion

Säg ifrån om efterlevnadsfrågor

Vår uppförandekod anger tonen för hur vi bedriver vår verksamhet globalt. Vi är fast beslutna att alltid följa lagar och våra interna bestämmelser. Vi har nolltolerans mot korruption och arbetar ständigt med att bygga och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra kunder, partner, medarbetare, leverantörer, ägare och andra intressenter.

Primära kanaler för rapportering

Medarbetare uppmanas att rapportera alla beteenden som de i god tro anser vara ett brott mot lagar eller uppförandekod till sin chef eller chefens chef, eller till HR-avdelningen eller Corporate Legal.

Andra personer än medarbetare, såsom leverantörer, kunder och andra partner som är involverade i Höganäs verksamhet, kan rapportera misstänkta överträdelser mot lagar eller uppförandekoden till den lokala verksamhetschefen eller enligt lokalt etablerade rutiner.

Höganäs visselblåsarsystem – uppmuntran att säga ifrån

Ibland är det inte möjligt eller lämpligt att rapportera överträdelser mot lagen eller uppförandekoden på det sätt som anges ovan.

Höganäs tillhandahåller en särskild visselblåsarkanal för anställda och externa intressenter, för att de ska kunna säga ifrån när det gäller allvarliga problem med efterlevnaden. SpeakUp-linjen drivs av en tredje part och finns alltid tillgänglig. SpeakUp-linjen gör det möjligt för personer att rapportera i många länder och på många språk, och den möjliggör även fortsatt konfidentiell kommunikation mellan Höganäs och rapportören.

Rapporteringen kan göras via telefon eller ett webbsystem. Båda systemen är enkla att använda. När en rapport är klar kommer en utskrift av röstmeddelandet eller webbrapporten att översättas och skickas av tredjeparten till en utsedd extern advokat samt till revisionsutskottets ordförande ("Mottagarna”). Mottagarna kommer sedan att tilldela utredningen av det rapporterade ärendet till en person som inte är involverad i ärendet, vilket i de flesta fall är Höganäs chefsjurist.

Höganäs kommer inte att ha tillgång till det inspelade röstmeddelandet eller IP-adressen. Alla rapporter behandlas konfidentiellt, alla problem tas på allvar och lämpliga åtgärder vidtas för varje rapport.

Höganäs medarbetare använder länken till SpeakUp-linjen på företagets intranät. Leverantörer, kunder och andra som vill rapportera problem kan klicka här nedanför och få anvisningar om hur man säger ifrån online eller via telefon.

Säg ifrån

Ingen diskriminering eller repressalier

Höganäs accepterar inte diskriminering eller repressalier mot individer som rapporterar in efterlevnadsfrågor i god tro. Alla rapporter hanteras konfidentiellt och med strikt behovsprövad kunskapsdelning. Om du rapporterar via SpeakUp-linjen kommer du att förbli anonym, såvida du inte själv väljer att identifiera dig.

Sekretessmeddelande

Höganäs AB (publ) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i SpeakUp-linjen. Tredjepartsoperatör och databehandlare är People Intouch B. V., Olympisch Stadion 41, 1076 DE Amsterdam, Nederländerna.