Om Höganäs

Om Höganäs

Inspirera industrin att göra mer med mindre

Höganäs vision är att inspirera industrin att göra mer med mindre och vår ambition är att bli förstahandsvalet som leverantör av hållbara metallpulver. Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Den ger inte bara våra kunder möjlighet att reducera material- och energiförbrukningen utan hjälper dem även att utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukterna effektivare och billigare. I korthet är metallpulver ett resurseffektivt alternativ lämpat för många branscher – det är ett av våra bidrag till en hållbar värld.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas inom industrin i betydligt högre grad än idag. Vi tror också att metallpulver kan bidra till en hållbar utveckling. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Vi inspirerar världen att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer.

Höganäs värderingar

Våra värderingar definierar vad vi står för och vad andra kan förvänta sig av våra medarbetare. Vi har fyra värderingar, en för varje nyckelintressent: kunder, anställda, ägare och samhället. Alla aktörer har egna intressen i vår verksamhet och utveckling. För att kunna uppfylla vår vision att ”inspirera industrin att göra mer med mindre”, måste vi förstå och balansera deras behov. När vi kombinerar alla fyra aktörers behov i våra beslut, blir alla vinnare.

     
 

Våra fyra värderingar:

  • Vi sätter kundens framgång främst
  • Vi respekterar och tror på varandra
  • Vi skapar långsiktigt värde
  • Vi väljer den hållbara vägen

 
     

Läs mer om våra värderingar