2018-06-19 Corporate,Sustainability

I dag invigs världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin i Höganäs

Den 19 juni invigdes en unik energianläggning som kan revolutionera stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks. Till invigningen kom ca 150 deltagare från närlingsliv, universitet, politik och offentlig sektor. Peter Wallenberg jr och Maria Wetterstrand var några av invigningstalarna. Helen Axelsson från Jernkontoret presenterade branschens klimatfärdplan.

I dag invigs världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin i Höganäs

Under våren har det pågått ett intensivt byggnadsarbete i Höganäs för att anläggningen ska kunna visas upp. Det är världens första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad på förgasning av biomassa med ny teknik. 
— Det känns fantastiskt att få se den första industriella WoodRoll® anläggningen på plats. Vi har arbetat med att utveckla och testa tekniken sedan 2011 men nu är den verklighet, säger Rolf Ljunggren på Cortus Energy.

Investeringen som är i 100 miljonersklassen är ett viktigt steg för att sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till samhällets minskade koldioxidutsläpp, något som är intressant för företag runt om i stora delar av världen. 
— Det finns väldigt stort intresse och alla väntar nu på att få se den första industriella anläggningen, säger Rolf Ljunggren.

WoodRoll® anläggningen ska producera en förnybar gas från skogsråvara som ska ersätta naturgas i Höganäs produktion.
—  Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen, säger Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

     
 

Fakta

  • Vid järn och ståltillverkning krävs höga temperaturer och bränslen som inte förorenar produkten. Fram tills nu har det endast funnits fossila lösningar som olja och naturgas som bränsle samt koks som råvara till processen.
  • Den nya anläggningen i Höganäs kommer använda skogsbaserade bränslen, tex hyggesrester och energiskog, som råvara.
  • Anläggningen bygger på WoodRoll® tekniken och ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa. Anläggningen i Höganäs ska i ett första steg producera energigas och kommer därefter eventuellt kompletteras för att producera biokoks.
  • Finansiering bygger på en kombination av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten samt kapital från Cortus och Höganäs. Industriella partners är ABB, Calderys, SSAB och Södra.
  • Anläggningen innebär att Höganäs koldioxidutsläpp minskar med 3 procent som ett första steg.
 
     

 

För mer information kontakta gärna:
Ann Wulf, Kommunikatör, tel 042- 33 80 49, ann.wulf@hoganas.com
Magnus Pettersson, Energikoordinator, tel: 042-33 80 72, magnus.pettersson@hoganas.com
Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy, tel: 08- 588 866 31, rolf.ljunggren@cortus.se 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications