2018-11-13 Corporate

Pressinbjudan: Kronprinsessparet besöker Höganäs och Cortus Energy

Den 16 november besöker Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Höganäs AB och Cortus Energy. Syftet är att se världens första anläggning som i industriell skala ska demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning. En unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Förutom besöket vid den nya energianläggningen får Kronprinsessparet en inblick i Höganäs arbete med att minska sin egen och samhällets miljöpåverkan.

– Hur vi utvecklar hållbara produkter, samarbetar med olika energiföretag och driver vattenreningsprojekt, det är några exempel på vad vi ska berätta mer om, säger Fredrik Emilson, VD för Höganäs AB.

Vid besöket får Kronprinsessparet se, och gå in i, den nya energianläggningen för förnybar energigas.

– Det är oerhört glädjande att Kronprinsessparet besöker den nya anläggningen. Just nu pågår olika kapacitetstester och dem kan vi berätta mer om vid besöket, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus Energy.

Press är välkommen

Press inbjuds att delta vid Kronprinsessparets besök vid den nya anläggningen för förnybar energigas. Anmäl ditt deltagande till ann.wulf@hoganas.com, telefon 042-33 80 49 senast den 14 november.

Bakgrund

Fram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn- och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. Vid Höganäs AB finns nu världens första anläggning som ska demonstrera tekniken i industriell skala. En framgångsrik utvärdering kan sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer

Renewable energy gas and bio coke  Världens första anläggning för förnybar energigas

 

     
 

Om Höganäs AB

Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 500 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com 

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.  

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

 
     

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications