2020-04-21 News

Höganäs AB donerar 165 000 ansiktsmasker till svenska sjukhus

Nyligen köpte Höganäs i Kina in 165 000 medicinska ansiktsmasker, som används i vården av patienter som insjuknat i Covid-19.
– Genom Svenska Handelskammaren här i Shanghai kunde vi donera maskerna till Region Örebro län, säger Mark Braithwaite, chef för Höganäs verksamhet i Asien. Vi är mycket glada över att kunna stötta den svenska sjukvården på det här sättet.

Tillgången på personlig skyddsutrustning som krävs under corona-pandemin har varit jämn och god i Kina, medan många andra länder har kämpat för att köpa in rätt skyddsmaterial till sina sjukvårdspersonal.

När spridningen av corona-viruset tog fart, ville Höganäs i Kina köpa in och donera medicinska ansiktsmasker till svenska sjukhus. Detta blev möjligt med stöd av Svenska Handelskammaren i Shanghai och deras experter på den kinesiska marknaden för sjukvårdsutrustning. Efter att kontakter med den svenska vården etablerats kunde de 165 000 ansiktsmaskerna levereras till Region Örebro län. Idag, den 20 april har maskerna blivit godkända för användning.

Claes-Mårten Ingberg, chefläkare i Region Örebro län uppskattar samarbetet:

– Vi är oerhört tacksamma för den här gåvan och det engagemang den är ett uttryck för. Det stora antalet munskydd är ett värdefullt tillskott och bidrar till att vi kan ge en god och säker vård.

– Vi fortsätter samarbeta med Svenska Handelskammaren för att hitta fler svenska företag i Kina, som vill delta i kampen mot corona-viruset, säger Mark Braithwaite. Läget förändras snabbt och det kommer att bli allt svårare att få fram den skyddsutrustning som behövs.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications