2020-05-13 News

Lyckat energibesparingsprojekt minskar koldioxidutsläppen

Med ekonomiskt stöd från Energimyndighetens program Energisteget har Höganäs genomfört åtgärder som minskar energianvändningen med 2,5 miljoner KWh*. De direkta koldioxidutsläppen minskar med cirka 350 ton per år, vilket är över förväntan.

Höganäs har under en längre tid önskat att genomföra ett antal energibesparingsåtgärder i den fabrik i Höganäs som kallas Pulververket, men på grund av för höga kostnader har det inte varit möjligt. I samband med ett ombyggnadsprojekt såg dock företagets energisamordnare en möjlighet att genomföra åtgärderna.

─ I samband med att vi skulle bygga en ny ugn såg vi synergieffekter som gjorde det möjligt att genomföra åtgärderna till en lägre kostnad än tidigare. När vi dessutom fick vår ansökan till Energisteget på något mindre än 30 procent av merkostnaden beviljad, blev det inom räckhåll, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs.

Höganäs ersatte 16 äldre fläktar med ett modernt fläktsystem, som minskar behovet av el. Systemet gjorde det dessutom möjligt att förvärma förbränningsluften till ugnarna, vilket minskar behovet av naturgas. Dessutom byggde företaget om så att överskottsvärme från produktionen kan användas till att minska Pulververkets behov av fjärrvärme under delar av året. Januari 2020 var installationen för att leverera värme till det interna fjärrvärmenätet klar och under maj 2020 startar leveransen.

─ Vårt mål med ombyggnaden var att minska energiförbrukningen med 2,5 miljoner kWh per år och jag bedömer att vi kommer att nå det under 2020, säger Magnus. Eleffektiviseringen blev något mindre än förväntat medan förvärmningen av förbränningsluft gav bättre resultat än väntat. Detta betyder att koldioxidutsläppen kommer att minska med 350 ton per år istället för 300 ton per år som vi räknade med, och det är ju positivt.

*2,5 miljoner kWh/år är lika mycket energi som 130 villor förbrukar under ett år

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications