2017-10-04 Water and soil treatment

Höganäs expanderar i USA med satsning på vattenrening

Höganäs öppnar en ny anläggning i North Carolina i USA. Här ska ett 60-tal medarbetare arbeta med företagets stora satsning på vatten- och jordrening med hjälp av metallpulver. – Vår reningsteknik, där pulver tillverkat av återvunnen metall spelar huvudrollen, behövs i samhället, säger Höganäs VD Fredrik Emilson. Vi kan och vill bidra till att fler människor får tillgång till rent dricksvatten.

Det nya kontoret och utvecklingslabbet ligger i Cary i North Carolina och invigs idag, den 4 oktober. Cary ligger i det som kallas Research Triangle Park, ett kluster där akademi, forskning och företagande möts för att utveckla nya tekniker och lösningar inom miljöområdet.

– Här finns utmärkta universitet och en uppsjö av forskning och utveckling inom exempelvis läkemedel och miljö. Tack vare det finns en enorm pool av talanger och experter, som vi kan rekrytera från, säger Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental.

Nyligen blev det klart att SKF Brasilien ska rena sitt avfallsvatten från kullagertillverkningen med hjälp av Cleanit® EC, Höganäs lösning för rening av industriellt avloppsvatten. Med hjälp av Cleanit® EC minskar SKF sitt användande av grundvatten – viktigt i tider av vattenbrist – och sänker sina löpande kostnader.

– Vattenbrist är en allvarlig utmaning i världen. Med Cleanit® och vårt affärsområde Environmental kan erbjuda lösningar som bidrar till ett bättre samhälle, säger Fredrik Emilson. Anläggningen i North Carolina är första steget i en större lansering av Cleanit®.

Höganäs är världens största tillverkare av metallpulver och leverantör till exempelvis bilindustrin och har på senare tid utvecklat och patenterat ett antal produkter och processer där metallpulver renar vatten från föroreningar. Produkterna används i framgångsrika pilotprojekt i Brasilien och USA. Cleanit® LC används för att rena dricksvatten från sexvärt krom, arsenik och andra tungmetaller, något som är både svårt och resurskrävande med andra metoder. Cleanit® EC renar industriellt avfallsvatten utan kemikalier och med en mycket låg energiåtgång.


Från vänster: Avinash Gore, President Business Area Environmental Höganäs, redrik Emilson, VD Höganäs, Lars Wedenborn, Höganäs styrelseledamot, och Ron Riley, D för Envirogen Technologies.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications