2018-12-14 Sustainability

Vi får Höganäs kommuns miljöstipendium

Den 13 december fick vi ta emot Höganäs kommuns miljöstipendium under högtidliga former i stadshuset. ”Det är roligt att på det här sättet få uppmärksamma Höganäs miljöarbete för invånarna i kommunen”, säger Margareta Widell som är ordförande i kommunens miljöutskott.

– Miljöarbete är lika viktigt i både stort och smått och vi har hittills mest uppmärksammat mindre aktörer. Nu ville vi visa uppskattning för vår leverantör av restvärme och tacka för deras pågående stora satsningar för miljön, säger Margareta.

Höganäs får priset med följande motivering

"Höganäs har gjort stora insatser för att minska företagets miljöpåverkan de senaste åren. Företaget levererar spillvärme till kommunens fjärrvärmenät och tar emot biogas från kommunens reningsverk. Företaget har också, i samarbete med Cortus Energy, byggt en anläggning som ska framställa syngas och biokoks av biomassa. Anläggningen beräknas minska företagets utsläpp av koldioxid med cirka 10 000 ton per år och är ett led i företagets mål om att bli helt fossilfritt. Tekniken har potential att spridas till många andra industrier, främst inom metallbranschen, vilken idag är en mycket stor källa till koldioxidutsläpp inte bara i Sverige utan även i övriga världen."

– Det känns fantastiskt roligt för oss att få miljöpriset. Vi är stolta över att Höganäs kommun har uppmärksammat vårt arbete för att utveckla fossilfria produkter. Priset både inspirerar och sporrar oss att arbeta vidare med vårt hållbarhetsarbete, säger Nicklas Lång som arbetar med hållbarhetsfrågor på Höganäs.

Skänker pengarna till Jonstorps scoutkår

Utmärkelsen delas ut varje år till en enskild person, företag eller organisation som är verksam inom Höganäs kommun och som gjort framträdande insatser inom miljöområdet. Stipendiesumman är på 15 000 kronor och kan fördelas på flera mottagare.

– När det gäller pengarna så väljer vi att skänka dem till Jonstorps Scoutkår som bedriver ett fantastiskt arbete genom att låta barn och ungdomar lära känna och vårda naturen. Vi ser att Jonstorps scoutkår står för och förmedlar många av de värderingar som Höganäs står för som företag, säger Magnus Pettersson som arbetar med energifrågor på Höganäs.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications