2020-06-30 News

Så ska korallrev i Kosterhavet återskapas

EU projektet LIFE Lophelia ska placera ut konstgjorda revstrukturer i Kosterhavet för att koraller ska få en chans att återhämta sig. I arbetet med att undersöka vilka olika material som är lämpliga undersöker projektet Höganäs restprodukter från ståltillverkning.

Så ska korallrev i Kosterhavet återskapas

Foto: Susanna Strömberg

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet ska hjälpa de svenska korallreven att återhämta sig genom EU-projektet LIFE Lophelia. I projektet ska de tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet.

- Ögonkorallens larver finns naturligt i våra vatten, men de behöver hårda ytor som sticker upp från botten för att kunna sätta sig fast, trivas och växa till korallrev, säger Anita Tullrot, projektledare för LIFE Lophelia vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På Göteborgs universitets marina laboratorium på Tjärnö pågår arbetet med att utforma de konstgjorda strukturerna. Här föder man upp korallens larver för att testa vad som attraherar dem.

− Vi undersöker olika material och ytstrukturer för att se vad larverna helst sätter sig fast på. Vi tror också att det är viktigt hur vi utformar de konstgjorda reven så att det bildas gynnsamma strömmar och virvlar som underlättar för larverna att få fäste, säger Ann Larsson, ansvarig forskare på Göteborgs universitet

Vid Höganäs produktion av metallpulver uppstår restprodukter som har hög ytkomplexitet och innehåller kalk, en del av projektet ska undersöka om dessa produkter kan vara lämpliga att använda i de konstgjorda revstrukturerna.

−  Jag försöker hela tiden hitta nya användningsområden för Höganäs restprodukter som ett led i vårt arbete med att bidra till en cirkulär ekonomi. Att få vara med och bidra till en bättre miljö genom detta projektet känns väldigt viktigt och bra, säger Björn Haase som är ansvarig för Höganäs arbete med restprodukter.

I dag används 80 procent av Höganäs restprodukter som råvara i nya produkter exempelvis som jordförbättringsmedel, råvara till asfalt och isolering.

     
 

Fakta

  • De konstgjorda revstrukturerna ska placeras ut om ett par år. Reven kommer att sättas på 80-100 meters djup.
  • Kallvattenrev har lika imponerande artrikedom som tropiska rev. Här finns bland annat havsanemoner, havsborstmaskar, armfotingar och trollhumrar som söker skydd i revens skrymslen och vrår. I nordöstra Atlanten har drygt 1300 olika arter dokumenterats bland ögonkorallerna.
  • LIFE Lophelia drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har fått medel från Europeiska unionens LIFE-program och medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet startade hösten 2019 och pågår till och med 2025.
 
     

Mer information:
Lifelophlia.se
Höganäs hållbarhetsrapport (på engelska)

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications