2020-11-06 News

Ny fas för restaurering av korallrev med slagg från Höganäs

Slagg från Höganäs metallpulvertillverkning kan hjälpa till att återställa svenska korallrev. Nu har de första fältstudierna inletts.

Det EU-finansierade projektet LIFE Lophelia ska utveckla en metod för att restaurera och återställa svenska korallrev. Ögonkorallen – den enda revbildande korall som finns i Sverige ­– vill ha ett kalkrikt material att bygga vidare på och en struktur med porer och håligheter där larverna kan sätta sig fast. Höganäs slagg Petrit® E besitter båda dessa egenskaper.

Björn Haase, biproduktsansvarig på Höganäs– I labbtesterna kunde man se att korallens larver var intresserade av Höganäs material, därför används slagg från vår produktion även nu i nästa fas, säger Björn Haase, biproduktsansvarig på Höganäs.

I slutet på september var han med och satte ner prover i det norska Tislerrevet.

– Det är järnställningar med 15 gånger 15 centimeter stora plattor vars ytor är täckta med olika material – bland annat Höganäs slagg, förklarar han.

Plattorna kommer att plockas upp igen under sommaren/hösten 2021 för att se om några larver har fäst och börjat skapa nya korallkolonier.

I december i år kommer de så kallade settlingspanelerna att placeras ut även i de sex svenska korallreven. De finns i Kosterhavet utanför Bohusläns kust och endast två av dem lever i nuläget.

Järnställningar med 15 gånger 15 centimeter stora plattor vars ytor är täckta med olika material – bland annat Höganäs slagg
Järnställningar med 15 gånger 15 centimeter stora plattor vars ytor är täckta med olika material – bland annat Höganäs slagg.

 

Ann Larsson är docent i marinekologi vid Göteborgs universitet och ansvarig forskare i projektet.

– Senast 2023 ska vi ha klart för oss hur de riktiga revstrukturerna, som vi ska sätta ner, ska se ut och vad de ska ha för yta, säger hon.

Även om Höganäs slagg inte visar sig vara det allra bästa alternativet räcker det gott om det är tillräckligt bra.

– En stor fördel är att det är billigt och att det framställs motsvarande material på många ställen i Europa. Det gör att metoden kommer att kunna reproduceras även i andra länder för att göra liknande projekt, säger Ann Larsson. 

Att korallrevsrestaurering aldrig kommer att vara huvudanvändningsområdet för Höganäs slagg förringar inte det faktum att det kan göra en stor miljömässig nytta.

– Korallreven är havens regnskogar. Det finns inga andra ställen i havet som är så artrika. Att göra det här är viktigt för framtiden, säger Björn Haase.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications