2021-03-04 Press release

Energimyndigheten stöttar Höganäs AB:s klimatarbete med 2,7 miljoner

Metallpulvertillverkaren Höganäs AB arbetar för att bli klimatneutrala till år 2045. Ett viktigt steg för att nå dit är bland annat att ersätta fossilt kol i en tillverkningsprocess med förnybart kol. Ett arbete med många utmaningar på vägen, men som nu, tack vare ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor från Energimyndigheten, får en extra skjuts.

Den 1 mars beviljade Energimyndigheten, genom programmet Industriklivet, Höganäs ansökan om ekonomiskt stöd för att genomföra pilotförsök med koldioxidneutral biokol i en av sina tillverkningsprocesser. Projektet startar omedelbart och pågår till och med slutet av 2022.

Genom att ersätta det fossila kolet i den så kallade Höganäs-processen med biokol kan koldioxidutsläppen minska och på sikt bidra till att Höganäs AB blir fossilfria.

Magnus Pettersson– Projektet är en central del i vårt arbete för att minska våra koldioxidutsläpp och bli klimatneutrala till 2045, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs.

I pilotförsöken kommer upp till en femtedel av det fossila kolet att ersättas av biokol. Vid ett fullskaligt införande skulle det motsvara en minskning av koldioxidutsläppen med 29 000 ton per år, vilket motsvarar cirka 13% av företagets utsläpp i Sverige.

Ryan Robinson– Att ersätta fossilt kol med förnybart är mer komplicerat än det låter. Vår process har utvecklats under mer än 100 år och små förändringar kan ge stora konsekvenser för både process och produktkvalitet. Det här projektet kommer ge oss en djupare förståelse, säger Ryan Robinson som leder projektet på Höganäs.

Energimyndighetens stöd till Höganäs AB beviljas enligt 4 § förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications