2022-09-05 Press release

Höganäs deltar i sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning

Höganäs deltar i ett nytt samverkansprojekt för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden). Projektet ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten stöttar projektet med cirka 2,5 miljoner kronor.

Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs– Det är ett jättespännande projekt och vi är glada över att vara med och bidra. Den typ av infrastruktur som vi tittar på är nödvändig för att Höganäs ska uppnå netto-noll klimatpåverkan. Det vi gör tillsammans idag är viktigt för att möjliggöra hanteringen av avskild koldioxid och så kallade negativa utsläpp i framtiden, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs.

– Höganäs arbetar för att i första hand minska sina fossila utsläpp men vissa utsläpp kan vara svåra att avlägsna helt och då kan CCS (Carbon Capture and Storage) bli en dellösning i framtiden. FN:s klimatpanel har pekat ut CCS som en nödvändig åtgärd för att nå klimatmålen, säger Magnus. 

”Gemensam utmaning”

Förutom Höganäs ingår nio andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Projektet leds av Växjö Energi. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid.

Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi– Vi representerar olika delar av infrastrukturkedjan; infångare av koldioxid, logistikföretag, hamnaktörer med flera. Tillsammans har vi potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen. Genom samverkan vill vi göra leveranskedjan till slutförvaring så hållbar och kostnadseffektiv som det bara är möjligt, säger Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi.

Statligt stöd

Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

– Det är positivt att så många aktörer samarbetar för att skapa bra förutsättningar för infrastruktur och en värdekedja för avskiljning och lagring av koldioxid. Genom samverkan kan kostnaden för hela kedjan minska. Negativa utsläpp är viktiga för att klara de klimatpolitiska målen och Sverige har goda förutsättningar för negativa utsläpp i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid, säger Isabella Gustafsson Ismodes, handläggare på Energimyndigheten.

CNetSS startar nu och pågår till december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

Energimyndiheten logoNext generattion EU logo
  Arbetet utförs med stöd från Energimyndigheten    

 

     
 

Fakta

  • Det långsiktiga målet med CNetSS är att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.
  • Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt.
  • Arbetet ska inspirera fler för liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.
  • Projektet som är en förstudie pågår fram till och med 2023.
  • Höganäs ambition är att nå netto-noll klimatutsläpp i värdekedjan till 2037 och har en rad delmål på vägen. Exempelvis ska all inköpt el ska vara fossilfri till 2024 och indirekta utsläpp som orsakas av inköpta råvaror och transporter ska minska med 30 procent till 2030.
 
     

 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications