Bakom patentet

Smörjmedlet som blev en succé hos Höganäs kunder

Bakom ett av Höganäs mest framgångsrika smörjmedelspatent står tre innovativa kvinnor: Åsa Ahlin, Anna Ahlqvist och Karin Enoksson.

Smörjmedel är en viktig tillsats i Höganäs kundspecifika metallpulverblandningar och en förutsättning för att kunderna ska kunna pressa komponenter.

Eftersom Höganäs var i ett stort behov av ett nytt smörjmedel och befintliga leverantörer inte hade någon möjlighet att utveckla det som Höganäs och kunderna efterfrågade, påbörjade Åsa, Anna och Karin utvecklingsarbetet tillsammans med en projektgrupp.

”Vi fick i uppdrag att utveckla ett smörjmedel som skulle vara bättre än de befintliga. 'Det blir en utmaning och vi ska göra vårt bästa', svarade vi”, säger Åsa som ledde arbetet.

”Vi hade nyligen genomfört ett tillämpat forskningsprojekt där vi undersökte hur ett bra smörjmedel ska vara uppbyggt kemiskt. Det gick relativt snabbt att utveckla det nya smörjmedlet då grunden redan var lagd i forskningsprojektet”, säger Karin.

Lube E som ingår i blandningen Intralube® E blev snabbt en succé och är nu ett av Höganäs mest populära smörjmedel. Och försäljningskurvan fortsätter att peka uppåt.

”Det är jätteroligt att ha varit med och utvecklat Lube E. I starten fick vi vid ett flertal tillfällen frågan om vi var säkra på att det skulle fungera. Jag svarade då att vi hade undersökt blandningar innehållande Lube E grundligt och var trygga med att det skulle fungera. Det visade sig senare att produkten introducerades utan några större problem", säger Åsa.

”Alla efterfrågade egenskaper är väldigt bra hos smörjmedlet och det blev snabbt populärt hos våra kunder. Det är roligt att se att produkten har varit lösningen på många kundproblem”, säger Anna.