2017-09-11 Corporate,Water and soil treatment

SKF Brasilien väljer Höganäs teknik för rening av sitt avfallsvatten

Höganäs Brasilien och lokala partners har utvecklat en komplett lösning för vattenrening baserad på Cleanit® EC, en snart patenterad teknik med elektrokoagulering. Lösningen för SKF anpassades till lokala förhållanden, det vill säga att rena olja, fetter och kolloider i avfallsvattnet från tillverkningen av lager.

SKF Brasiliens främsta intresse var att uppgradera dess befintliga behandlingsanläggning för avfallsvatten med den bästa tillgängliga tekniken för att både möta och överträffa befintliga miljökrav.

– Vi har diskuterat med flera företag och specialister, men det var Höganäs förslag som verkligen mötte våra kriterier för teknik och innovation, säger Sidney Silva, Quality Management System & EHS vid SKF i Brasilien. Lösningens ekonomiska konkurrenskraft var också avgörande.

En banbrytande, kostnadseffektiv och end-to-end lösning

Detta unika nyckelfärdiga projekt kombinerar Höganäs Cleanit® EC-teknik med ytterligare steg, vilket gör det möjligt för SKF att återanvända det behandlade vattnet och därmed drastiskt minska sitt användande av grundvatten.

Cleanit® EC erbjuder också betydligt lägre driftskostnader och kräver försumbara tillsatser av kemikalier, jämfört med andra tekniker. Slammet som uppstår är inte giftigt och kan deponeras utan vidare. Processdesignen är tillräckligt robust för att klara förändringar i flöde och kontamineringsnivå på vattnet.

Cleanit® EC:s patenterade porösa elektroder tillverkas av återvunnen metall med hjälp av el från vattenkaft. Därmed är det en C2C-lösning (Cradle to Cradle).

– Den bästa tekniken för vilken behandling av industriellt avfallsvatten som helst, kommer alltid att vara en hållbar och innovativ produkt. Cleanit® EC har en utmärkt position med tanke på detta, påpekar Marcio Carvalho, Innovation and Technology, Höganäs Brasilien.

– Detta är den första kommersialiseringen av vår banbrytande och disruptiva teknik, Cleanit® EC, i Brasilien. Nu kan vi visa upp vår gröna lösning, definiera dess fördelar inom CAPEX-OPEX, demonstrera hur lätt det är att sköta systemet och bevisa våra möjligheter att leverera skräddarsydda lösningar, säger Avinash Gore, chef för Höganäs Business Area Environmental.

Anläggningen ska stå färdig i slutet av året på SKF:s huvudanläggning i utkanterna av São Paulo i Brasilien.

* Cleanit® EC renar industriellt avfallsvatten genom att förstärka naturens egen process för att bryta ned organiskt material till koldioxid och vatten. Bakterierna i förorenat vatten (mikroorganismer) använder organiskt material som födoämnen genom oxidering då syre används. Detta kallas BOD, Biochemical oxygen demand. COD, Chemical Oxygen Demand, är ett mått på den totala mängden syre som krävs för att allt organiskt material ska oxideras till koldioxid och vatten.

För mer information:

Höganäs Business Area Environmental: Louis LeBrun, Managing Director
Phone: +1 (984) 333 0360, louis.lebrun@hoganas.com

Cleanit® EC-installation i Brasilien: Adriano Machado, President Höganäs do Brasil. Telefon: +55 11 98 26 79 008, e-post Adriano.machado@hoganas.com

Höganäs AB: Ulrika Rask-Lindholm, Vice President Communications. Telefon: +46 768 40 84 55, e-post Ulrika.rask-lindholm@hoganas.com

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications