2017-09-06

Stor satsning på förnyelsebar energi

En anläggning som omvandlar biomassa till energigas och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det låter som en dröm, men kan snart bli verklighet. På Höganäs AB pågår nu förberedelserna inför en forskningssatsning som på sikt kan revolutionera järn- och stålindustrin.


Den nya anläggningen använder WoodRoll®-teknik, utvecklad av Cortus Energy, för att ersätta fossila bränslen med förgasad biomassa.

Jakten på förnyelsebara alternativ till fossila bränslen och råvaror som minskar koldioxidutsläppen och fungerar i järn- och stålproduktion har pågått länge.

– Problemet med järn- och ståltillverkning överlag är att klimatpåverkan är så direkt kopplad till kärnprocessen. De lösningar som finns och alla vet fungerar är fossila – kol, olja och naturgas, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs AB.

Han berättar att de förnyelsebara bränslen som hittills tagits fram inte håller för järnpulvertillverkning. Processerna är känsliga och temperaturerna höga.

– Du kan inte börja elda flis och tro att det går att värma stål med det, man kommer inte upp i de rätta temperaturerna och risken är stor att produkten förorenas och skadas. Etanol, metanol eller biogas skulle troligen fungera, men prisläget är så högt att det inte går rent kommersiellt.

Höganäs har under flera års tid letat efter förnyelsebara alternativ som kan ersätta fossila bränslen utan att det kostar mycket mer. 2014 inleddes Probiostål, ett samarbetsprojekt med flera olika partner inom akademin och industrin, som syftar till att undersöka möjligheterna att producera förnyelsebar energi för användning i Höganäs metallpulverproduktion. Med en speciell process som har utvecklats av företaget Cortus Energy är utgångspunkten att biomassa ska förgasas till rena, högvärdiga bränslen och råvaror till processerna.


Från vänster: Rolf Ljunggren (Cortus Energy), Magnus Pettersson (Höganäs), Sara Blomqvist (Cortus Energy) och Nicklas Lång (Höganäs).

Nu ska tekniken testas under verkliga förhållanden. Under vintern ska en forskningsanläggning byggas upp på Höganäs AB:s industriområde i Höganäs och kopplas ihop med en produktionsugn. Syftet är att undersöka om det över huvud taget är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt att använda den aktuella tekniken i järn- och ståltillverkning.

– För oss är det en viktig uppgift och en del av vår långsiktiga strategi att ställa om från fossila bränslen till förnyelsebar energi. För att lyckas måste vi engagera oss, ta ett aktivt ledarskap och satsa resurser på att utforska nya möjligheter, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör och chefsjurist på Höganäs AB. Planen är att börja testa energigasen i produktion under första halvåret 2018.

– Cortus Energy designar och monterar anläggningen i verkstad och levererar den sedan i moduler. Här på Höganäs har vi redan genomfört en geoteknisk undersökning för att utreda markens beskaffenhet. Under hösten kommer det att byggas diverse anslutningar, och nästa vår räknar vi med att sätta hela anläggningen i drift under en försöksperiod på 8–12 månader, berättar Magnus Pettersson.

Den anslutna produktionsugnen ska drivas med syntesgas framställd av olika bioråvaror. Fungerar det kommer man efter försöksperioden att övergå till kommersiell drift.

– Det som är spännande är att detta har landat hos oss i Höganäs. I den bästa av världar kan det bli en lösning på våra största klimatutsläpp och vi kan börja producera järnpulver med ännu lägre klimatpåverkan.

Förutom Höganäs AB och Cortus Energy är bland andra SSAB, Outokumpu, AGA, Sveaskog, Södra Skogsägarna, KTH, Swerea, Calderys och ABB delaktiga i projektet, som samordnas av stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications