2018-03-01 Corporate

Affären klar: Höganäs AB köper ytbeläggningsdivision av H.C. Starck

Idag tar Höganäs AB över en del av det internationella metallpulverföretaget H.C. Starck, närmare bestämt divisionen för ytbeläggning: Surface Technology & Ceramic Powders (STC). Detta är Höganäs största förvärv hittills och ett av tre på kort tid. – STC är ett strategiskt viktigt förvärv i vårt arbete för att växa inom fler områden än traditionell pulvermetallurgi, säger Fredrik Emilson, VD för Höganäskoncernen.

Förvärvet av STC är det tredje i raden för Höganäs på kort tid. I november förra året förvärvade Höganäs Metasphere Technology, ett utvecklingsbolag i Luleå, som tagit fram en ny atomiseringsteknik baserad på plasma för högvärdiga material inom ytbeläggning och additiv tillverkning. I februari i år köpte Höganäs Alvier PM-Technology, en schweizisk världsledande tillverkare av verktyg för pressning av metallpulverkomponenter, ett förvärv som syftar till att stärka den globala PM-industrins utveckling och tillväxt.

– Med STC får Höganäs tillgång till nya marknader och produktgrupper inom premiumsegmentet för ytbeläggning och additiv tillverkning. Förvärvet innebär att vi startar uppbyggnaden av ett andra starkt ben i Höganäs verksamhet, vid sidan av metallpulver för pressade komponenter, säger Fredrik Emilson.

STC sysselsätter närmare 400 personer, främst i Tyskland där företaget har två produktionsenheter, vilka kompletterar Höganäs egen produktion. STC har sin största andel försäljning i Europa, vilket också kompletterar Höganäs, som har starkare positioner i Amerika och i Asien.

– Tillsammans blir vi en stor spelare inom ytbeläggning och additiv tillverkning, säger Fredrik Emilson. STC har djup kompetens inom applikationer för exempelvis flygindustrin och olja/gas. Detta är områden där vi ser en stor utvecklingspotential och där vi kan erbjuda våra kunder lösningar som bidrar till en mer hållbar industri.

Avtalet för förvärvet av STC skrevs på innan jul 2017 och i slutet av februari gav tyska och österrikiska konkurrensmyndigheter affären sitt godkännande.

– Nu startar samarbetet med våra nya kollegor på allvar och tillsammans ska vi planera för vår gemensamma framtid som världsledande inom ytbeläggning, additiv tillverkning och PM, säger Fredrik Emilson. Det ser vi alla mycket fram emot.

Om STC

STC är en ledande global tillverkare av pulver för ytbeläggningsteknik och additiv tillverkning, liksom keramiska pulver. STC producerar ett stort urval skräddarsydda metalliska och keramiska pulver. Marknaden inkluderar industriella gasturbiner, flyg, olja & gas, lödning, medicinteknik, diverse industriella applikationer, termisk hantering och ren energi, och additiv tillverkning. STC har två produktionsenheter i Tyskland med cirka 360 anställda.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications