2019-05-05 News

Ryan arbetar med att minska användningen av fossilt stenkol

Hej, Ryan Robinson, processutvecklingsingenjör! Du arbetar med att minska Höganäs AB:s användning av fossilt stenkol. Varför då? – Sveriges mål är att industrin ska vara fossilfri år 2050. Vi vill försöka nå dit snabbare. Det är vettigt ur både miljö­ och samhällsekonomiskt avseende, men i dagens processer går det inte att byta ut stenkol mot förnybart biokol rakt av.

Ni har hållit på i fem år hittills. Vad är det ni jobbar med?

– Bland annat har vi tittat på vilken slags biomassa som passar för vår verksamhet. I järnsvampsprocessen, exempelvis, behöver vi stora volymer av rent biokol. Då fungerar biomassa från skogsindustrin bäst.

Vad är största utmaningen?

– Att byta ut allt fossilt kol till biokol. Det blir en svår nöt att knäcka eftersom biokol har andra egenskaper än stenkol och måste anpassas till den teknik vi använder. Våra fullskaliga tester har varit positiva, men då har vi bara använt tio procent biokol.

Vad är nästa steg?

– Vi har inlett ett samarbete med Luleå tekniska universitet med målet att ta fram ett biokol som är skräddarsytt för våra behov. Om vi ska kunna använda mer förnybart kol krävs nämligen ett bättre biokol än det som finns att få tag på i dag.

Hur jobbar stålindustrin i övrigt med det här?

– Många har testat biokol, men tycker det kostar för mycket att utveckla tekniken på egen hand. På Höganäs finns en vilja att införa biokol i processen. Det är något vi anser att vi måste göra. Klimatförändringar drabbar ju oss alla.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications