2020-05-18 News

Den stora omställningen till grön energigas

Höganäs AB står inför ett banbrytande skifte till förnyelsebar energi för delar av produktionen. Bakom tekniken ligger samarbetspartnern Cortus Energy, som just nu fintrimmar energianläggningen på Höganäs AB:s område.

Cortus Energys nya anläggning
Cortus Energys nya anläggning ligger i utkanten av Höganäs AB:s industriområde. Inom kort kommer den att börja leverera förnyelsebar energigas till en av företagets ugnar.

Längst in på Höganäs AB:s område ligger Cortus Energys anläggning för grön energigas. Med tanke på vilken stor betydelse den kan få för den allt mer miljömedvetna stålindustrin är det en anspråkslös byggnad.

Patrik Nordström– Det är ett privilegium att få jobba med något så här nyskapande och det blir bara bättre av att det vi gör kan leda till stora miljövinster, säger Patrik Nordström, platschef på Cortus, och syftar till WoodRoll®-tekniken, som ligger till grund för anläggningen.

Enkelt uttryckt handlar det om att omvandla biomassa, till exempel restprodukter från skogsindustrin, till energi genom att förgasa biomassan och skapa det som kallas syntesgas. Gasen kan användas som bränsle i en av Höganäs bandugnar, som byggts om för att hantera den nya energikällan.

Med WoodRoll kommer man runt problemet med att biomassa i sig inte är ett tillräckligt kvalitativt bränsle för att fungera i känsliga industriprocesser, exempelvis stålverk. Det gör i sin tur att industrin kan minska sin användning av fossila bränslen. Testerna av anläggningen har varit framgångsrika och visar att gasens kvalitet motsvarar de höga förväntningarna.

– I mina tidigare anställningar inom industrin har jag varit van vid att betraktas som miljöbov, men det här är raka motsatsen och det känns oerhört bra, säger Patrik Nordström.

Höganäs AB är det första stora industriföretag som kommer dra nytta av Cortus WoodRollteknik och projektet är ett nära samarbete mellan de båda företagen. Patrik Nordström beskriver det som en liten och familjär arbetsplats.

– Vi är inte så många så vi kommer varandra nära och blir ett sammansvetsat gäng med god stämning. Det är enkelt att trivas här, säger han.

Bland de tolv medarbetarna finns en blandning av lokalt och globalt, från infödda Höganäsbor till utländska ingenjörer, som lockats av den spännande tekniken. Driftledare Jesper Paulsson är ett exempel på det Han arbetade tidigare på Höganäs AB i många år och har tagit med sig sina
erfarenheter till den nya rollen på Cortus.

– Eftersom vi arbetar så tätt ihop med Höganäs är det en stor fördel att känna folk på företaget och förstå verksamheten som vi ska leverera gas till. Höganäs betyder mycket för bygden och det känns bra att få vara med och hjälpa företaget att ta nästa steg, säger han.

Både Jesper Paulsson och Patrik Nordström understryker att samarbetet mellan Cortus och Höganäs verkligen handlar om att bryta ny mark.

– Det är spännande att vara med från början med något som jag tror kommer att få ett stort genomslag och innebära ett genombrott för förnyelsebart bränsle inom tunga industrier. Eftersom ingen annan har gjort det här tidigare känner vi oss verkligen som pionjärer, säger Jesper Paulsson.

För iranske Borzou Dargahi, processingenjör på anläggningen, är Höganäs en nyare bekantskap. Han kom till Cortus via studier på Kungliga Tekniska Högskolan och liksom Jesper Paulsson tycker han att det är inspirerande att få arbeta med revolutionerande teknik.

Borzou Dargahi – Jag har länge varit intresserad av biobränsle. Det är det som är framtiden. När jag kom i kontakt med Cortus fick jag upp ögonen för vad som skulle kunna vara möjligt att åstadkomma inom industrin och jag är väldigt glad över att få vara en del av arbetet här. Vårt arbete har stor potential, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger Borzou Dargahi och tillägger:

– Det här är en helt ny anläggning, lite som ett oskrivet blad. Vi har ständiga utmaningar, men också ett produktivt team som är bra på att lösa problem. Det är väldigt stimulerande.

Text: Andreas Karlsson Foto: Anders Andersson

     
 

Så fungerar Cortus anläggning

Vid järn- och ståltillverkning krävs höga temperaturer och bränslen som inte förorenar produkten. Fram tills nu har endast fossila bränslen, såsom olja och naturgas, motsvarat kraven. Cortus Energys anläggning för grön energigas kommer bland annat använda skogsbaserade bränslen, exempelvis hyggesrester och energiskog, som råvara. Den bygger på en teknik som ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa.

 
     

Kim Erlandsson och Jesper Paulsson
Kim Erlandsson, Höganäs Verkstad, och Jesper Paulsson, driftledare på Cortus Energy, inspekterar och finjusterar tekniken.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications