2020-05-18 News

Godkänt för miljövänliga transporter på väg 111

För att minska miljöpåverkan från Höganäs AB:s godstransporter har företaget i fyra år drivit ett projekt med högkapacitetsfordon. Nu har väg 111 uppgraderats till BK4, vilket betyder att de effektiva transporterna kan fortsätta.

Skogsindustrin var först ut i Sverige med att testa högkapacitetsfordon, HCT, för att minska miljöbelastningen från sina transporter.

– Höganäs har alltid strävat efter att ha så effektiva och miljövänliga transporter som möjligt. När jag hörde hur skogsindustrin jobbade tänkte jag: kan de, så kan vi, säger Johan Walther, Supply Chain Manager på Höganäs AB.

Tillsammans med Volvo Lastvagnar inledde Höganäs ett projekt med högkapacitetsfordon för att göra transporterna från Höganäs fabriksområde till Helsingborgs hamn smartare och mer effektiva. Förutom Volvo och Höganäs, ingår transportören GDL och släpfordonsspecialisten Parator i projektet.

Problemet var att vägsträckningen mellan fabriksområdet och Helsingborgs hamn inte var klassat för den här typen av transporter.

– Vi fick dispens för ett ekipage och sedan 2016 har vi kört måndag till fredag, fem turer om dagen. Med HCT kan vi köra med dubbla containrar och en högre vikt. Varje transport registreras och vikt, väder, bränsleförbrukning och eventuella incidenter rapporteras till Volvo, säger Johan Walther.

Innan projektet drog i gång körde Höganäs omkring 9 000 containertransporter om året på väg 111. Om alla transporter skulle göras med HCT kan containertransporterna halveras.

– Förutom att vi kör färre fordon på vägarna har den totala bränslekonsumtionen sänkts med cirka 35 procent. Miljövinsterna är uppenbara.

HCT-ekipaget är cirka 23 meter långt, det vill säga inte längre än vanliga lastbilar, som får vara upp till 25,25 meter långa, påpekar Johan Walther. Det unika med HCT är att de klarar en bruttovikt på 74 ton i stället för 64 ton, som annars är den högsta tillåtna vikten.

Trafikverkets målsättning är att bygga ut antalet vägar i Sverige som tillåter HCT. Som ett led i den riktningen ansökte Höganäs och dess projektpartner om att få vägsträckningen omklassificerad. I december 2019 kom beslutet att ansökan godkänts, och vägen mellan Höganäs och Helsingborgs hamn uppgraderades till bärighetsklass 4 – BK4.

– Det innebär att vi inte längre behöver dispens för HCT. Nu kan vi utöka den här typen av transporter. I ett första steg blir det med ytterligare ett ekipage. Jag skulle också gärna se att vi kan köra fler turer per dag, men det är något vi får utvärdera framöver, säger Johan Walther.

 

Text: Görrel Espelund Foto: Anders Andersson

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications