2020-04-09 Press release

Höganäs AB inför korttidsarbete under åtta veckor

På grund av den vikande efterfrågan från bilindustrin ställer Höganäs AB om sin produktion i Höganäs, Halmstad och Luleå. Företaget har slutit lokala kollektivavtal för att kunna införa korttidsarbete för omkring 650 av de dryga 800 medarbetarna i Sverige.

– Corona-krisen är en exceptionell situation för alla, för Höganäs del ser vi en skarp nedgång i efterfrågan på järnpulver till bilindustrin de kommande månaderna, säger Fredrik Emilson, VD. Det råder stor osäkerhet kring när branschen återhämtar sig. Därför inför vi korttidsarbete som en av flera åtgärder för att anpassa våra kostnader och så långt som möjligt undvika framtida varsel på grund av Covid-19-effekter.

Höganäs kommer alltså att nyttja statens erbjudande om ersättning för lönekostnader när företaget inför korttidsarbete. Både produktionsmedarbetare och tjänstemän påverkas. För tjänstemännen börjar perioden med korttidsarbete den 14 april och då inför företaget också arbete hemifrån för alla de som har möjlighet att jobba hemma. För produktionsmedarbetarna startar korttidsarbetet den 20 april.

– Vi planerar först och främst för åtta veckors korttidsarbete så att vi alla är tillbaka med full kraft den 8 juni, säger Fredrik Emilson. Detta kan dock komma att ändras under tiden beroende på hur snabbt eller långsamt samhällsekonomin och då främst bildindustrin kommer på fötter.

Medarbetarna minskar sin arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. De cirka 150 medarbetare som inte omfattas av korttidsarbete har så kallade verksamhetskritiska tjänster och behöver därför jobba som vanligt.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications