2020-05-19 News

Höganäs AB varslar 25 tjänster i Sverige

Idag, tisdagen den 19 maj, varslar Höganäs om uppsägning av 25 tjänster inom Höganäs svenska verksamhet, som en del av ett större globalt besparingsprogram. Beslutet följer på en tid av förändrade marknadsvillkor samt ökande kostnader inom försäljning, administration och forskning och utveckling.
– Målet med förändringarna är att effektivisera vår verksamhet och fullt nyttja de resurser som finns i företaget runt om i världen, säger Fredrik Emilson, VD.

Sedan i höstas genomför Höganäs en översyn av sina kostnader för försäljning, administration och forskning och utveckling. Genomlysningen har resulterat i ett antal effektiviserings- och besparingsåtgärder, där varslet i Höganäs är en del.

– De senaste åren har stora förändringar skett inom vår huvudmarknad, bilindustrin, säger Fredrik Emilson. Elektrifiering, mindre motorer och bilpooler är några exempel på förutsättningar som påverkar oss. För att stärka vår konkurrenskraft och förmåga att investera i viktiga områden behöver vi nu se över vår kostnadskostym. Vi behöver också ställa om viss kompetens, för att bygga en stark plattform för vårt framtida Höganäs.

Förhandlingarna mellan företaget och de lokala facken har startat.

– Med respekt för de medarbetare som berörs av varslet är vår ambition att genomföra den här processen så snabbt som möjligt.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications