2020-06-30 News

Jennifers examensarbete visar hur Höganäs kan klara effektbrist i elnätet

Höganäs har sedan en längre tid sett en ökad risk för att ett elavbrott och effektbrist i södra Sverige skulle kunna påverka företagets produktion negativt med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Under våren fick därför Jennifer Karlsson, som är student vid Luleå tekniska universitet, i uppdrag att undersöka möjliga tekniska lösningar för Höganäs att själva säkra tillgången till el samt vad det skulle kosta.

– Erfarenheter som vi fick för två år sedan vid det stora strömavbrottet i Nordvästra Skåne visar att det kostar oss många miljoner om vår produktion står stilla någon timma eller mer på grund av elavbrott. Därför ville vi ta reda på vilka alternativ det finns för att själva säkra vår elförsörjning, exempelvis kalla vinterdagar då risken för effektbrist är som störst, säger Magnus Pettersson som är energisamordnare på Höganäs.

Jennifer Karlsson som läser till civilingenjör med inriktning hållbar energiteknik, vid Luleå tekniska universitet kom i kontakt med Höganäs i höstas och valde därefter att göra examensarbete hos Höganäs. Jennifer har undersökt möjliga lösningar för Höganäs att hantera effektbrist och elavbrott.

– Min analys visar olika tekniska lösningar samt vad det skulle kosta för Höganäs att både installera och driva dem. Dessutom föreslår jag en specifik lösning som jag bedömer passar bäst för Höganäs förhållanden, säger Jennifer.

– Det är bra att vi nu vet vilka möjligheter som finns, sedan är frågan om vi har möjlighet och om det är rimligt att Höganäs ska göra stora investeringar för att säkra elförsörjningen, säger Magnus.

Roligt att arbetet kommer till nytta

Att göra sitt examensarbete för Höganäs har varit både lärorikt och roligt tycker anser Jennifer. Höganäs energisamordnare har varit handledare och flera andra medarbetare har hjälpt till på olika sätt.

– Särskilt roligt är det nu på slutet när jag ser resultatet. Det är extra motiverade att det finns en nytta med mitt arbete och att Höganäs kanske kan använda det. Dessutom har medarbetarna på Höganäs varit väldigt engagerade och hjälpsamma under mitt arbete, jag har fått fin stöttning när jag behövt det, säger Jennifer.

För Jennifer väntar nu några sista justeringar av sin rapport och sedan ser hon fram emot ett härligt och välförtjänt sommarlov

– Självklart vill jag snart börja jobba och jag har redan kontakt med några företag. Framåt hösten hoppas jag att ha ett arbete.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications