2020-03-09 Höganäs

Riksdagspolitiker besökte Höganäs

Fredagen den 6 mars besökte sex riksdagspolitiker Höganäs. Politikerna fick en inblick i företagets verksamhet, stålindustrin i stort samt pågående klimatinitiativ samt utmaningar rörande elförsörjning och tillgång till biogas.


Från vänster: Ann-Charlotte Hammar, Tina Acketoft,  Jonny Cato, Niels Paarup-Petersen och Eric Palmqvist. Ulrika Heindorff saknas på bilden.

– Det var en givande dag som får ses som uppstarten på en fortsatt god dialog och handlingsplan kring hur regionen ska kunna tackla problematiken kring elförsörjning och tillgång. Jag uppskattar att vi fick tillfälle att möta politiker för att diskutera detta, säger Fredrik Emilson, VD.

Höganäs är beroende av jämn, högkvalitativ och priskonkurrenskraftig el för att kunna driva effektiv ståltillverkning i främst Halmstad men även i Höganäs.

– Elsituationen spelar en betydande roll för vår vidare planering och satsning på vår ståltillverkning. Något som kommer kräva fortsatta, ofta tunga, investeringar i driften såväl som i vår omställning mot det mer förnybara och hållbara, säger Fredrik.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications