2020-04-28 News

Värdefulla restprodukter gör samhällsnytta

Vid Höganäs anläggningar runt om i världen uppkommer restprodukter från produktionen. Företaget arbetar för att så mycket som möjligt ska användas som ny råvara i den egna produktionen eller hos andra industrier. Under 2019 kom hela 80 procent av Höganäs restprodukter till nytta.

En stor del av restprodukterna går tillbaka till Höganäs egen produktion, medan andra används som råvara av andra producerande företag, exempelvis som råvara i asfalt, isoleringsmaterial eller som bärlager i markarbeten. Under 2019 fick 80 procent av alla restprodukter från Höganäs ett nytt liv i den egna produktionen eller hos andra industrier.

– Höganäs är en del av den cirkulära ekonomin genom att vi förser industrier med råvara från våra restprodukter. Samtidigt är vi öppna för möjligheten att använda restprodukter från andra industrier och vi vill öka andelen återvunnet material i vår produktion. Redan i dag är består 50 procent av vår råvara av återcirkulerade metaller. Ju mer restprodukter vi kan använda i samhället, desto mindre jungfruligt material behövs, säger Björn Haase, som är ansvarig för Höganäs arbete med restprodukter.

 

Björn har nyligen blivit intervjuad av tidningen Process Nordic. Du kan läsa hela artikeln från processnet.se här

Processnet.se


Läs mer om Höganäs arbete med restprodukter

Hållbarhetsrapporten 2019 (en)

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications