2021-09-15 Press release

Första svenska anläggningen med storskalig vattenrening via restprodukt från stålindustrin

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Den första storskaliga användningen i dagvattenrening blir i en industrianläggning som invigdes i Västerås den 13 september.


Björn Haase, chef för restprodukter i Sverige, Höganäs och Catharina Lindgren, vd, Carbomax. Foto: Adam af Ekenstam

Föroreningar i dagvatten är ett betydande miljöproblem och kan både påverka naturliga ekosystem samt förorena råvattentäkter för våra vattenverk. Idag används huvudsakligen makadam vid dagvattenrening. Ett material som innebär att bergmassa sprängs loss och transporteras för att sedan krossas.

Nu finns Petrit® E – ett nytt, cirkulärt alternativ som görs av slagg, en restprodukt från järn- och stålindustrins produktion. Igår invigdes Sveriges första anläggning med storskalig användning av produkten för dagvattenrening.

Det handlar om Carbomax 10 000 kvadratmeter stora lageranläggning för kolprodukter och legeringar, där Petrit E läggs i fördröjningsmagasin i diken för effektiv avrinning och rening av dagvatten. Bland annat ska partiklar från koldamm absorberas med det nya materialet.

Från restprodukt till miljönytta

– Vi förvandlar egentligen en restprodukt till ett material med miljönytta och nu får vi äntligen börja skala upp tillämpningen av den i industriell vattenrening, säger Björn Haase som är ansvarig för restprodukter hos leverantören Höganäs.

Idén om att rena vatten med slagg föddes för över tio år sedan, presenterades på FN:s havskonferens i New York 2017 och har bland annat utvecklats via fältförsök i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Minrent. Nu blir idén verklighet i stor skala hos Carbomax i Västerås.

– Vi hoppas samarbetet kan inspirera till mer cirkulär innovation i järn- och stålindustrin. Det visar att det går att hjälpa en kund att etablera en restprodukt som produktifierats och att göra vår bransch mer hållbar, samtidigt som belastningen på miljö och naturresurser minskas, säger Catharina Lindgren, vd för Carbomax.

Pressbilder för fri publicering finns att ladda ner i vårt bildgalleri, ange: Foto: Adam af Ekenstam

För mer information, kontakta:

Björn Haase, chef för restprodukter i Sverige, Höganäs, +46 (0)70-656 44 30, bjorn.haase@hoganas.com

Catharina Lindgren, vd, Carbomax AB, +46 (0)70-563 18 02, catharina.lindgren@carbomax.se

 

     
 

Fakta: Sveriges första anläggning för storskalig vattenrening med Petrit E

Ägare: Carbomax AB, som etablerar anläggningen för lagring av kolprodukter och legeringar.

Produktleverantör, Petrit E: Höganäs Sweden AB

Markägare: Ytan arrenderas i samarbete med Mälarhamnar genom långtidsavtal med Västerås stad.

Mark- och anläggningsarbeten: PEAB (helhetsentreprenad).

Miljögodkännande: Västerås stad (Miljö- och hälsoförvaltningen). Dagvattenrecipienten Mälarenergi AB har godkänt hanteringen.

Om Petrit E

Slagg är viktig för att styra smältprocessen optimalt och tillverkas för att dels fungera som en skyddande hinna över stålbadet, dels för att binda och filtrera fosfor och kisel som inte är önskvärt i stålet. Av slaggen som Höganäs tillverkar årligen blir 15 000-16 000 ton Petrit E. För att materialet ska bli extra mineralrikt och få en grusliknande konsistens justeras förhållandet mellan kalcium och kisel. Den färdiga produkten är ett material som kan packas väldigt hårt och även lämpar sig väl för bland annat produktion av asfalt, ballast i betong och i stenullsproduktion.

Om Carbomax

Carbomax verksamhet startade 1992 och är experter på att anpassa kol och legeringar för processerna hos stålverk och gjuterier. Sedan ett antal år briketterar Carbomax även avfall från järn- och stålindustrin för en effektivare återvinning av metaller och reducerad användning av jungfrulig råvara. Omsättningen ligger på ca 1 000 MSEK per år. Företaget sysselsätter 30 personer och levererar årligen cirka 100 000 ton råvaror till metallurgisk industri. carbomax.se

Om Höganäs 

Höganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar rening av vatten och mark. Höganäs har 18 produktionsanläggningar över hela världen och 2 400 anställda. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM.

 
     

 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications