2021-12-13 News

Fler högkapacitetsfordon för att nå Höganäs klimatmål

Tidigare körde Höganäs cirka 9 000 transporter av järn- och metallpulver mellan anläggningen i Höganäs och Helsingborgs hamn. Men sedan drygt fem år tillbaka har Höganäs, tillsammans GDL, Volvo Lastvagnar och Parator, arbetat intensivt för att försöka effektivisera transporterna med hjälp av högkapacitetfordon, så kallade HCT-fordon. Resultaten har varit positiva och projektet har nu gått in i nästa fas.

Fler högkapacitetsfordon, som vardera klarar två containrar istället för en, för att nå Höganäs klimatmål

En ny dragbil från Volvo började trafikera sträckan under våren 2021 och under september månad har en andra dragbil från Scania levererats.

Johan Walther, ansvarig för logistik och inköp (Supply Chain) på Höganäs i Sverige– Vi vill på så sätt utvärdera fordonens prestanda ur ett bränsleförbrukningsperspektiv innan vi beställer ett tredje ekipage, säger Johan Walther, ansvarig för logistik och inköp (Supply Chain) på Höganäs i Sverige.

Inom en snar framtid räknar Höganäs med att kunna klara transporterna till Helsingborgs hamn med tre HCT-fordon och ett traditionellt ekipage. Då skulle antalet körningar minska från 9 000 om året till cirka 5 250.

Lastar två containrar istället för en

Högkapacitetfordon innebär i praktiken att i stället för en totalvikt på 64 ton får fordonet ha en totalvikt på 74 ton. För Höganäs del betyder det att de kan köra med dubbla chassin och lasta två containrar istället för en, utan att ekipagen för den skull blir längre än vanliga lastbilar.

– Höganäs strävar efter att ha så effektiva och miljöanpassade transporter som möjligt, säger Johan Walther.

35 procents minskning

Satsningen på att göra transporterna till hamnen smartare och mer miljövänliga inleddes 2016 med en dragbil från Volvo. Varje körning till och från hamnen registrerades och vikt, väder, bränsleförbrukning och eventuella incidenter rapporterades till Volvo. Resultaten visade att den nya lösningen minskade bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen med cirka 35 procent per transporterad container. Till detta ska nämnas att Höganäs och GDL enbart använder HVO100 som bränsle vilket är ett förnyelsebart bränsle med ca 90 procent mindre koldioxidutsläpp än vanlig diesel.

Mikael Andersson, vd GDL Sjöcontainer– För oss på GDL är hållbarhet den viktigaste punkten i vår strategi för de kommande åren och detta projekt är helt i linje med den, säger Mikael Andersson, vd GDL Sjöcontainer.

När satsningen startade år 2016 var väg 111 inte klassad för den här typen av tunga transporter och det krävdes särskild dispens för HCT-fordon. Under första kvartalet 2020 blev vägsträckan som Höganäs använder för sina transporter BK4 klassad, vilket innebär att den är godkänd för tunga transporter på upp till 74 ton. Att vägen nu är godkänd för tunga transporter möjliggör satsningen på högkapacitetsfordon.

 

     
 

Om GDL Sjöcontainer

GDL Sjöcontainer är Sveriges största transportör av sjöcontainers. Vi utför transporter med såväl bil som med tåg inom hela Sverige enligt era önskemål.

 
     

 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications