2022-04-27 News

Höganäs AB underhållsmuddrar industrihamnen

Under våren, då det är lågsäsong för Höganäs fartygstransporter, muddras hamnen på lera och sand. Detta behöver göras ungefär vart sjunde år, för att se till att fartygstransporterna in och ut ur hamnen inte begränsas.

– Stormar, strömmar och andra vattenrörelser gör att sand, tång och annat organiskt material förs med in i hamnen och lägger sig på botten, berättar Joachim Svensson, som är ansvarig för muddringsprojektet. I Höganäs har vi en överenskommelse att djupet ska vara minst 8,20 meter. Med jämna mellanrum kollar vi så att djupet håller måttet, och den senaste kontrollen som gjordes i höstas visar att det nu är dags att muddra igen.

Sammanlagt är det cirka 30 000 kubikmeter lera och sand som ska tas upp från hamnbassängen och inseglingsrännan. I hamnbassängen pumpas bottenmaterial och vatten upp och transporteras sedan i rör i cirka två kilometer till en sedimenteringsbassäng på Höganäs industriområde. Ute i rännan består botten av ren sand, vilken kommer att skopas upp och lagras för att eventuellt användas vid framtida byggprojekt.

– Arbetet startade i början på mars och beräknas bli slutfört i juni, säger Joachim. Vi passar på att göra det nu när det är lågsäsong för våra fartygstransporter. Med erfarenhet från tidigare muddringar vågar jag säga att varken vår egen verksamhet, våra grannar eller allmänheten kommer att påverkas i någon större utsträckning.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications