2023-06-15 Press release

Höganäs AB varslar 26 tjänster i Sverige

Höganäs har gått ut med ett varsel gällande 26 tjänster inom Höganäs svenska verksamhet d.v.s. i Höganäs och Halmstad. Beslutet följer på en tid av förändrade marknadsvillkor med sjunkande efterfrågan och volymer inom traditionell fordonsindustri, som är Höganäs huvudsakliga marknad.

– Det är här är ett tufft men nödvändigt beslut att fatta. Vi förstår att det väcker oro hos våra medarbetare och det är ett oerhört tungt besked att behöva lämna till dem som kommer att beröras av varslet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta de som påverkas, säger Fredrik Nilsson, Operations Manager Sverige.

Höganäs volymers minskning drivs av de omvärldsfaktorer som på många sätt påverkar samhället i stort såsom en hög räntenivå, höga energikostnader, omställningen till en elektrifierad fordonsindustri, den pågående lågkonjunkturen och det instabila läget i Europa till följd av kriget i Ukraina. Dessa faktorer påverkar både kunder och Höganäs, och Höganäs måste anpassa kostnader och verksamheten efter det rådande läget för att bygga en stabil plattform framåt.

– Fackliga förhandlingar har påbörjats och av respekt för de medarbetare som berörs av varslet, är vår ambition att genomföra den här processen på ett så klokt och snabbt sätt som möjligt, säger Fredrik Nilsson.

För mer information kontakta gärna
Emma Lefdal, Kommunikationschef
Telefon: 042-33 80 00, e-post: emma.lefdal@hoganas.com

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications