2023-06-27 Press release

Metasphere i Luleå avvecklas och till följd av det här varslas sex medarbetare

I dag har vi gått ut med ett varsel gällande sex tjänster inom Höganäs svenska verksamhet, eftersom enheten Metasphere i Luleå kommer att avvecklas. Det här beslutet grundar sig på en strategisk revidering och förändrade marknadsutsikter med en svag efterfrågan för den typ av metallpulver som produceras i Luleå.

Höganäs i Luleå avvecklas

Fackliga förhandlingar är genomförda och medarbetarna informerades i dag den 27 juni. 
 
– Vi förstår att det här är ett svårt besked för berörda medarbetare och vi kommer göra vårt bästa för att stötta dem, säger Richard Molin SVP Global Operations med ansvar för produktion inom Höganäs. 

2017 förvärvade Höganäs utvecklingsbolaget Metasphere som har utvecklat ny atomiseringsteknik. Dock har efterfrågan för den här sortens produkter varit svag.

– Vi har arbetat grundligt för att utforska olika alternativa vägar framåt, men för att kunna fokusera på vår kärnverksamhet och strategiska inriktning för att bli kunders förstahandsval av hållbara metallpulver är det här beslutet nödvändigt, säger Richard.  

Avvecklingen av Metasphere beräknas vara klar senast under första kvartalet 2024. 

För mer information kontakta gärna 
Emma Lefdal, Kommunikationschef 
Telefon: 042-33 80 00, e-post: emma.lefdal@hoganas.com

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications