2023-05-05 News

Våra koi skänker glädje

Det är många som går förbi vårt huvudkontor för att njuta av den vackra miljön och titta på fiskarna i dammen. Emellanåt får vi också en del frågor.

Koifiskarna i dammen utanför Höganäs huvudkontor i Höganäs

I dammen har vi 28 koi som är en karpfisk. De skänker glädje både åt medarbetarna på Höganäs och förbipasserande som gärna stannar till en stund för att titta på dem och njuta av vår härliga utemiljö. 

Fiskarna bor i dammen året runt och under årets kalla period när vattnet är under 10 grader Celsius rör de sig minimalt. När våren och värmen kommer börjar de röra sig mer och ibland kan man se dem vid dammens kant, då de njuter av solens värmande strålar. De har grottor att gömma sig när de vill vara i fred och vi matar dem varje dag. 

Vi fyller kontinuerligt på nytt vatten åt fiskarna och har daglig tillsyn. Så här tar vi hand om dem i övrigt: 

Dagligen 

  • Dammen har daglig tillsyn 
  • Fiskarna matas dagligen 
  • Vi plockar vi bort material som kan ha blåst ner i dammen 
  • Måndag till fredag spolas filtret i dammen 

En gång per år  

  • När vattnet blir varmare (över 13 grader Celsius) är det dags för en storrengöring 
  • Vid storrengöringen tömmer vi dammen och högtryckstvättar den 
  • Vi byter UV-lampa, rengör filter och kollar syrepumparna 
  • Vi tillsätter salt vid storrengöringen för att förhindra svamp och parasiter. Därefter tillsätter vi salt ytterligare tre gånger per år.  

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Fiskarna har tillsyn och matas dagligen

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications