Höganäs donerar leksaker till sociala fonden i Mogi
Några exempel

Höganäs donerar leksaker till sociala fonden i Mogi

Hundratals barn fick leksaker från Höganäs på internationella barndagen. Leksakerna levererades till sociala solidaritetsfonden i Mogi kommun, som ansvarar för utdelningen av presenterna till de behövande barnen.

Vi är alltid lyhörda för samhällsbehoven i området kring vår anläggning och även i andra delar av staden. För att förbättra livskvaliteten för utsatta familjer deltar vi regelbundet i sociala initiativ som anordnas av Mogis kommun via sociala fonden, oavsett om det handlar om att donera leksaker, mat eller kläder.