2015-02-23 Petrit,Construction & Mining

Restmaterial får nytt liv

Petrit E framställs av slagg från ljusbågsugnen vid Höganäs stålverk i Halmstad. Förhoppningen är att kunna omsätta i princip allt i form av Petrit E för bland annat mineralullsproduktion. PetritTM E innehåller en del järnoxid, vilket gör det väl lämpat för just tillverkning av stenull då det gör ullen mer motståndskraftig mot brand.

– Förra året leverarede vi runt 5000 ton PetritTM E för mineralullsproduktion, berättar Björn Haase, Höganäs chef för Non Metal Products. Vi tror att vi kommer att kunna fördubbla den siffran i år. För Höganäs är vinsterna med försäljningen av PetritTM E flera; dels ger försäljningen en intäkt, dels sparar företaget pengar på att slippa hantera slaggen som avfall. Dessutom kommer vi ett steg närmare vår vision om Zero Waste.

Slaggen från smältugnen siktas, magnetsepareras och de bitar som är för grova krossas för att få rätt dimensioner. Sedan levereras materialet till kund.

– Deras process för stenullstillverkning liknar vår järnpulverprocess, fast omvänt; vi smälter järn och sten blir vår restprodukt, förklarar Björn Haase. De smälter sten och deras rester består av järn.

Frida Wainult

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications