2015-01-22 Innovations,Corporate

Ulf Engström tilldelas Kami-priset 2015

Ulf Engström, ingenjör och forskare på Höganäs, tilldelas Kami Forskningsstiftelses pris 2015. Priset, som är på en miljon kronor, delas ut för hans arbete med att utveckla järnpulver­processen och hans insatser för att sprida kunskapen globalt.

– Metallpulver var ett ganska litet område när jag började och det har varit en spännande resa! säger Ulf Engström. Det här känns väldigt roligt för egen del, men också för Höganäs. Vi har stått för en stor del av utvecklingen i branschen och det är ju inte bara en man som har gjort det här jobbet.

Kami Forskningsstiftelses pris delas ut årligen och ges som en belöning till en vetenskaplig forskare som lagt grunden till en kommersiellt framgångsrik teknisk utveckling inom svensk stål- och metallindustri. Syftet är att hedra personer som gjort betydande insatser för branschens utveckling.

– Att Ulf Engström vinner Kami-priset är inte bara en välförtjänt personlig framgång för Ulf, det är också en framgång för Höganäs, säger Melker Jernberg, vd och koncernchef för Höganäs. Vi strävar efter att vara ett innovativt företag och den här utmärkelsen visar att vi har medarbetare och ett arbetssätt som uppmuntrar och driver innovation.

Ulf Engström har arbetat för Höganäs sedan 1977. Han var under många år ledare för Höganäs utveckling av metallpulver för sinterstål. Till exempel var han en av de första i världen att arbeta med bindemedel för att få fram homogena pulverblandningar, som idag levereras till kunder världen över under varumärket Starmix®​. Ulf har också varit drivande bakom utvecklingen inom legerade pulver och har deltagit i utvecklingen av flera av företagets mest framgångsrika produkter, som Distaloy®​ och Astaloy®​.

– Tack vare Ulfs arbete kunde branschen växa så snabbt som den gjorde under många år. Med sin ödmjuka stil har han alltid varit en fantastisk förebild för många av oss yngre ingenjörer som har jobbat med honom genom åren, säger Hans Söderhjelm, marknads- och utvecklingsdirektör.

Ulf har varit starkt engagerad i arbetet med att sprida nya tekniska innovationer till Höganäs kunder globalt. Under början av 2000-talet bodde han i USA och arbetade med att föra ut nya pulvertekniker på den amerikanska marknaden. Han är också en av initiativtagarna till konceptet PM-skolor, fortbildningskurser i pulvermetallurgi som Höganäs andordnar för kunder världen över.

Ulf är också en av krafterna bakom Höganäs PoP Center i Höganäs, ett utvecklingscenter där kunder med hjälp av företagets expertis och tekniska utrustning kan testa nya legeringar för befintliga applikationer eller utveckla nya applikationer med hjälp av järnpulver.

Idag är Ulf Engström bosatt i Shanghai i Kina där han leder ett av Höganäs Tech Center och utvecklar företagets verksamhet inom metallpulver och sinterstål på den asiatiska marknaden.

Juryns motivering

Ulf Engström får priset med motiveringen ”För utveckling av processen järnpulver till pulverstål genom stabilisering av pulverblandningar och legering för maskinbearbetarhet och för styrka, följt av spridning av tekniska innovationer till kunder globalt genom PM-skolor och PoP Center.”

Kami-priset

Kami-priset delas ut årligen som en belöning till en vetenskaplig forskare som lagt grunden till en kommersiellt framgångsrik teknisk utveckling inom svensk stål- och metallindustri. Prisets syfte är att hedra personer som gjort betydande insatser för branschens utveckling och även fästa uppmärksamheten på de institutioner, företag och medarbetare som varit inblandade i forskningen och utvecklingen. Priset delas ut av Kami Forskningsstiftelse som bildades 1980 genom en donation från Kalix Mekaniska Industrier AB. Prisutdelningen sker vid Hindersmässan i Örebro under Bergshandteringens Vänners sammankomst den 24 januari.

Så används järnpulver

Järnpulver framställs genom direktreduktion av järnmalmsslig till järnsvamp eller genom atomisering av smält stål med vatten eller gas. Pulvret pressas till komponenter, till exempel kugghjul, som sedan värmebehandlas. Ett av de största användningsområdena är inom fordonsindustrin. En bil innehåller i mellan 9 och 30 kilo pulverstål. Höganäs arbetar ständigt med att utveckla nya applikationsområden och exempel på nya användningsområden är för så kallad 3D-printing, elmotorer och i induktorer. 

Frida Wainult

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications