2020-08-26 News

”Mr Metallpulver” går i pension efter 43 Höganäs-år

Det går inte att överskatta Ulf Engströms bidrag till Höganäs och metallpulverbranschen. Under många års tid utvecklade han produkten samtidigt som han utbildade kunder och kollegor om dess möjligheter.

– Jag kommer att sakna att spåna och pröva nya idéer, säger Ulf Engström, som efter 43 yrkesverksamma år på Höganäs nu går i pension.

Ulf inledde sin bana på Höganäs 1977 och har sedan dess blivit något av en profil inom både företaget och metallpulverbranschen. Han har varit delaktig i utvecklingen av några av företagets mest framgångsrika produkter, utbildat tusentals kunder och kollegor, blivit tilldelad det prestigefulla Kami-priset och dessutom fått ett eget pris uppkallat efter sig – Ulf Engström Award.

Men att jobbet på Höganäs skulle stå sig hela vägen till pensionen, det kunde den nyexaminerade KTH-ingenjören inte ana 1977.

– Jag kommer från Stockholm ursprungligen och tänkte att det skulle bli några år här i Höganäs och sedan skulle jag flytta tillbaka till Stockholm. Men det blev inget med det, skrattar Ulf.

Patent och utveckling

Anställningen på Höganäs var en delad tjänst. Ena hälften av tiden ägnade han åt att sköta patentärenden, andra hälften åt att utveckla produkter. På den tiden bestod verksamheten av fem divisioner, varav endast en arbetade med metallpulver.

– Pulver är ett unikt material, vilket man inte förstod från början. Det är fascinerande att så små partiklar kan bygga så olika komponenter, som är nästan lika starka som solida produkter. Att det är ett så stort och brett fält att jobba inom var det som lockade mig.

Enligt Hans Söderhjelm, chef för forskning och utveckling, har Ulf Engström varit oumbärlig för metallpulvrets utveckling och framgång.

– Ulf var den som såg till att metallpulvermarknaden drevs framåt genom att dramatiskt förbättra pulvrets prestanda och kvalitet. När han började på Höganäs såldes det runt 50 000 ton pulver för PM och totalt 100 000 ton järnpulver. De senare åren har försäljningsnivån legat på nästan 400 000 ton PM och omkring 100 000 ton för andra pulver, säger Hans Söderhjelm.

Från Sverige till USA och Kina

Arbetet på Höganäs och intresset för metallpulver tog Ulf Engström på en lång karriärsresa i flera bemärkelser. Under 2000-talets början ansvarade han för företagets teknologicentrum i Stony Creek, USA, och på 2010-talet hade han en motsvarande roll i Shanghai, Kina.

– Jag blev tillfrågad om jag kunde åka till USA i början av 2001 för att ta hand om den tekniska supporten. Det var en utmaning. Men jag ville jobba nära kunder och hjälpa dem att hitta en lösning, samtidigt som jag tränade upp medarbetare, säger Ulf.

Att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper har varit ett genomgående tema i hans karriär. Många är kollegorna som vittnar om den ödmjuke och nyfikne ingenjören som alltid ville locka fram det bästa hos sina medarbetare.

– Ulf är mycket kunnig och generös, och delar gärna med sig av sina idéer och sin kunskap. Han är en fantastisk mentor, säger Caroline Larsson, som leder avdelningen för Materials & Products inom Electro & Mechanical Technologies och som 2018 tilldelades Ulf Engström Award.

Efter 43 år i metallpulvrets trogna tjänst är det en välkommen pension som väntar. När corona-pandemin lägger sig blir det säkert en och en annan resa. Men till dess ska sommarstället renoveras, skidorna dammas av och intresset för musik och måleri ges tid att blomma. Att Ulf kommer att sakna Höganäs och metallpulverbranschen är det inget tvivel om, men frågan är om inte de kommer att sakna honom mer.

– Ulf är kort sagt Höganäs Mr. PM, säger Hans Söderhjelm, och tillägger: Man kan nog säga att han är hela världens Mr. PM.

Text: Jimmy Håkansson

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications