2022-04-25 News

Höganäs globala säkerhetsvecka startar i dag

Säkerhet är en naturlig del av arbetet på Höganäs och vi har system, regler och rutiner som ska hjälpa oss att arbeta säkert och nå vår vision om noll olyckor. För att skapa ytterligare medvetenhet och kraftsamla alla medarbetare runt det här viktiga området, arrangerar företaget en global säkerhetsvecka för tredje året i rad.

­– I år har vi temat ergonomi och manuell hantering eftersom det är områden som omfattar alla på företaget, både medarbetare i produktionen och medarbetare som arbetar främst i en kontorsmiljö. Det är också områden där vi ser förbättringsmöjligheter, säger Håkan Persson, globalt säkerhetsansvarig Operations.

Under säkerhetsveckan pågår en mängd olika aktiviteter vid alla Höganäs anläggningar runt om i världen. Det genomförs utbildningar, Safety walks, revideringar av arbetsinstruktioner, Safety talks (säkerhetsdialoger) och alla medarbetare uppmanas att se över sin egen och sin kollegas kontorsarbetsmiljö, för att nämna några exempel.

– Även om säkerhet är en naturlig del av vårt dagliga arbete så är förhoppningen är att säkerhetsveckan ska skapa ytterligare medvetenhet och bidra till konkreta förbättringar, säger Håkan.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications