2022-12-05 Press release

Ny batterielektrisk lastbil från Scania minskar koldioxidutsläppen från Höganäs

Höganäs arbetar med att effektivisera sina transporter mellan Höganäs område och Helsingborgs hamn. Nu sätter företaget in en batterielektrisk lastbil på sträckan vilket minskar både klimatpåverkan och ljudnivån från transporter. Lastbilen är ett projektfordon som ännu inte finns i serieproduktion och är därmed inte tillgängligt på marknaden.

Ny batterielektrisk lastbil från Scania minskar koldioxidutsläppen från Höganäs

Våren 2016 inledde Höganäs arbetet med högkapacitetstransporter (HCT) som innebär att fordon får ha en totalvikt på 74 ton i stället för 64 ton. Det betyder att Höganäs kan halvera transporterna mellan sitt fabriksområde och Helsingborgs hamn genom att lasta två containrar i stället för en. Företaget ska nu använda en batterielektrisk lastbil från Scania på den här sträckan, vilket kommer att minska klimatpåverkan betydligt.

Johan Walther, Supply chain manager på Höganäs— Nu tar vi nästa steg och utökar med ett tredje HCT fordon som drivs med el. Att kunna bidra till klimatomställningen, genom att i ett så här tidigt skede köra väldigt tunga transporter med eldrift, känns viktigt och spännande, säger Johan Walther, Supply chain manager på Höganäs. Vi uppskattar att vi kan sänka koldioxidutsläppen med upp till 130 ton/år, vilket blir en total minskning med 98 procent under lastbilens livslängd jämfört med en dieselbil.

Att vara delaktiga i att bidra till klimatomställningen genom fler hållbara lösningar är i linje med Höganäs klimatambitioner. Företagets mål är att nå netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan till 2037 och i den egna produktionen till 2030.

— När Höganäs nu sätter in en helt ny batterielektrisk lastbil så sänker de klimatpåverkan från sina transporter. Dessutom är lastbilen tystare vilket är bra både för omgivningen och föraren. För hela omställningen av tunga transporter till fossilfritt är det viktigt att det finns transportköpare som vågar gå i täten och ställa om, säger Evalena Falck, Scania Sales Director, Strategic Account Management.

Transporttjänsten köps in av GDL som är delaktiga i Höganäs arbete med att minska klimatpåverkan från transporttjänster.

— Det här pilotprojektet är helt i linje med vår ambition att vara en del i den positiva utvecklingen för att ta fram fler fossilfria transportlösningar i Sverige, säger Mikael Andersson, VD på GDL Sjöcontainer AB.

För ytterligare information, kontakta: Emma Lefdal, Vice President Marketing & Corporate Communications
Tfn: +46 73 51 50 80, e-post: emma.lefdal@hoganas.com

     
 

Fakta

Det här är en del av projektet, REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

 
     

 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications