2023-01-16 Press release

Fredrik Emilson, VD och koncernchef för Höganäs AB, lämnar Höganäs och rekrytering av en ersättare inleds

Höganäs styrelse och Fredrik Emilson har gemensamt kommit överens om att Fredrik avgår som vd och koncernchef för Höganäs AB. Förändringen träder i kraft idag den 16 januari 2023. Tills en efterträdare har utsetts kommer CFO Magnus Eriksson att ta över rollen som tillförordnad vd utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

– Vi är tacksamma för Fredriks expansion av Höganäs, hans ledarskap genom turbulenta tider och hur han har stärkt vår position som världens ledande metallpulverföretag, säger Magnus Hall, ordförande för Höganäs styrelse. Styrelsen har tillsammans med Fredrik kommit överens om att efter dessa intensiva år och inför den kommande strategin är det nu en perfekt tidpunkt för en förändring av ledarskapet. Vi vill tacka Fredrik för hans bidrag och önskar honom lycka till i framtiden.

– Efter mer än tretton år med Höganäs och nästan sex år som vd under turbulenta och utmanande förhållanden, tycker jag att det är dags att lämna över styret till nya krafter som med förnyad energi kan ta Höganäs till nästa nivå, säger Fredrik Emilson. För att göra övergången så smidig som möjligt har vi kommit överens om att göra en snabb överlämning, och därför kommer jag att lämna redan nu. Jag kommer att minnas min tid på Höganäs med stor tillgivenhet, särskilt hur mycket jag har uppskattat att arbeta med alla kollegor.

Förändringen av ledarskapet påverkar inte Höganäs inriktning eller aktiviteter, som kommer att fortsätta som planerat. Vi kommer att fortsätta övergången till att bli en hållbar metallpulverproducent och dra nytta av alla de möjligheter som vår marknad erbjuder.

Sökandet efter en permanent ersättare för VD kommer att inledas.

Styrelsen för Höganäs AB

Magnus Eriksson, CFO och tillförordnad vd för Höganäs AB
Magnus Eriksson, CFO och tillförordnad vd, Höganäs AB.

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications