2023-06-09 News

Satelliter hjälper Höganäs att övervaka sin miljöpåverkan

Sedan april pågår ett pilotprojekt för att undersöka om satellitövervakning kan bidra till ökad förståelse om hur Höganäs verksamhet påverkar miljön. Om projektet faller väl ut kan ett möjligt nästa steg vara att sprida arbetssättet till fler av företaget anläggningar runt om i världen och användas för kontroll av leverantörskedjan.

Anders Bergman och Frida Lindbladh driver försöket med att använda sateliter för att övervaka miljöpåverkan– I dag mäter vi utsläpp, men det som egentligen är intressant är att veta är hur omgivningen mår för att vi på så sätt kunna anpassa våra miljöskyddsåtgärder, säger Anders Bergman, miljö- och klimatchef, Group Sustainability.

Av den anledningen driver Anders och miljöingenjör Frida Lindbladh ett pilotprojekt där de undersöker möjligheten att använda satellitbilder. Via satellitbilder kan de se hur växtligheten mår, om damm sprids samt bedöma vattenkvaliteten i havet utanför anläggningen.

Ser hur biodiversiteten varierar över tid

Att artrikedomen minskar i världen är något som uppmärksammas alltmer, och på Höganäs industriområde finns ett särskilt område där hög artrikedom främjas.

– Via satellitbilder ser vi hur vegetationen mår och hur variationsrik den är. Om vegetationen mår bra och är varierad leder det till ett högre antal insekter och andra djur. Genom att använda historiska satellitbilder kan vi se hur vegetationen utvecklats över tid, säger Frida.


Kan användas i leverantörskedjan

Pilotprojektet startade i april och pågår till och med juni då det ska utvärderas. Om det faller väl ut kan ett möjligt nästa steg vara att använda samma metod vid Höganäs anläggningar runt om i världen.

– Kraven på kontroll i leverantörskedjan ökar och det här kan vara ett effektivt komplement till platsbesök hos leverantörer, säger Anders.

     
 

Facts

  • Projektet görs i samarbete med GlobalTrust, ett dataanalys-företag som använder sig av satellitdata. De erbjuder data som kan vara svår att få tillgång till som exempelvis landanvändning över tid, vattenkvalitet, utsläpp av föroreningar, vegetation och hur denna mår samt avskogning.

  • GlobalTrust ingår i  Swedish Space Corporation-koncernen som är ett svenskt rymdbolag som bland annat driver Sveriges rymdbas Esrange utanför Kiruna.
 
     

Text och bild: Ann Wulf

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications