Tre innovatörer: Björn Skårman, Ye Zhou och Hilmar Vidarsson
Bakom patentet

Inspirerande att utveckla produkter som bidrar till klimatomställningen

Höganäs metallpulver Somaloy® 5P är en viktig produkt i omställningen från fossil energi till förnybar och används exempelvis i elmotorer, samt kraftelektroniken för solceller och vindkraftverk. Bakom uppfinningen står de tre innovatörerna Björn Skårman, Ye Zhou och Hilmar Vidarsson som berättar att vägen från idé till färdig produkt krävde både nytänkande och en stor portion tålamod.

– Höganäs strategi är att vara världsledande inom metallpulver och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Utveckling av produkter för förnybar energi och elektrifiering av fordon är en del i den strategin, berättar Ye som ledde utvecklingsprojektet.

Teamet antog därför utmaningen att utveckla ett metallpulver med minimala energiförluster som skulle kunna användas i exempelvis elmotorer, el-laddare för fordon samt DC-AC invertor för solenergi och El-filter (induktorer) för vindkraft.

–  Vi började på en forskningsnivå och efter tre års utveckling kom vi fram till både en produktionsmetod och färdig produkt som våra kunder nu använder. Produkten gör att elmotorer både får hög kraft och bättre effektivitet som därmed kan bidra att göra motorn mindre. Den är helt unik och ingen av våra konkurrenter kan kopiera den tack vare den samlade kompetens som medverkat i utvecklingen av produkten, säger Ye. 

Resan från idé till färdig produkt var tidskrävande och krävde otaliga tester.

– Vi arbetade mycket med att testa, optimera och anpassa materialet. När vi nådde önskat resultat för en egenskap som exempelvis resistivitet visade det sig exempelvis att en annan egenskap som hållfasthet blev för låg. Då var det bara att optimera, anpassa och testa igen säger Björn.

– Slutligen hade vi en produkt som hade de önskade egenskaperna och då fick kunder börja att testa materialet. Eftersom kunderna tyckte om produkten var vi i mål. Resultatet blev produkten Somaloy 5P som består av järnpulver med ett nanometer-tunt elektrisk isolerande skikt runt varje enskild järnpartikel, säger Hilmar.

Både Zhou, Björn och Hilmar har arbetat med utveckling inom Höganäs i cirka 20 år och de uppskattar sina arbeten av flera anledningar.

– Det är fortfarande jätteroligt att gå till jobbet eftersom det vi uppfinner ska användas i verkligheten och vi har många spännande utmaningar kvar, säger Ye.

– Som materialkemist tycker jag det är roligt att arbeta med material som kan överföra och lagra energi. Det är också inspirerande att produkterna används i verkligheten och bidrar till klimatomställningen. Vi arbetar nu med flera andra spännande projekt, bland annat utvecklar vi järnbaserade material till batterier samt material till hårdmagneter. Men det är en annan historia, säger Björn.