Förvandla regnvatten till en resurs
Några exempel

Förvandla regnvatten till en resurs

Höganäs team i Brasilien såg en möjlighet att omvandla regnvatten till en resurs och därmed minska behovet av färskvatten i produktionsprocessen. Lösningen blev att utveckla och bygga ett vattenreningsverk som under de första månaderna gav närmare 300 kubikmeter filtrerat vatten.

Tillgången till färskvatten är en kritisk fråga globalt och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bor två miljarder människor i länder med vattenstress. Eftersom färskvatten är grundläggande för välmående samhällen och sunda ekosystem måste vi använda det på ett ansvarsfullt sätt. På Höganäs strävar vi efter att minska vår användning av färskvatten. Därför använder vi i havsvatten för kylning i våra processer när det är möjligt. Men det finns andra sätt att minska användningen av färskvatten. På Världsvattendagen invigde Höganäs ett vattenreningsverk på vår anläggning i Mogi das Cruzes, Brasilien. Den samlar upp, lagrar och filtrerar regnvatten så att det kan användas i våra produktionsprocesser.

– Eftersom ansvarsfullt utnyttjande av vattenresurser är en utmaning ville vi ta vara på regnvatten, filtrera det och göra det tillgängligt för processen i vår anläggning. Vi har ett vidsträckt fabriksområde med stora byggnader och tak, och regnvattnet skulle gå till spillo om det inte återvanns. Det upplevde vi som resursslöseri, säger Julio Carmazen, chef för avdelningen för säkerhet och miljö.

Vattenreningsverket består av en cistern och två tankar. Ozongenerering och zeolitfiltrering, utöver automatiserad absorption, används för att filtrera vattnet. Reningsverket har kapacitet att lagra 300 kubikmeter och kommer att kunna återanvända cirka 43 000 kubikmeter per år. Detta kommer att minska vår efterfrågan på färskvatten och spara energi motsvarande upp till 2,5 ton koldioxidutsläpp från grundvattenpumpen.

– Projektet utfördes helt internt. Våra processingenjörer ansvarade för dimensioneringen av konstruktionen och behandlingsmetoden utvecklades tillsammans med kompetenta leverantörer, säger Julio.

Resultaten från driften av vattenreningsverket har varit mycket positiva. Under de första månaderna genererade det nästan 300 kubikmeter vatten, och behovet av att använda grundvatten har minskat avsevärt.

     
 

Sparar färskvatten

  • Vattenreningsverket filtrerar regnvatten och i och med detta kan regnvattnet användas i produktionsprocesserna istället för färskvatten.
  • Det har kapacitet att filtrera 118 kubikmeter vatten per dag.
  • Under de första månaderna har vattenreningsverket genererat 300 kubikmeter vatten.