Höganäs Indien donerar till lokalsamhällen under pandemin
Några exempel

Höganäs Indien donerar till lokalsamhällen under pandemin

När en andra, dödlig våg av coronapandemin svepte genom Indien i maj 2021 bestämde sig Höganäs för att bidra genom att förse sjukvårdsinrättningar i Ahmednagar i västra Indien med akuta och nödvändiga resurser för att behandla patienter.

Tre ventilatorer levererades till ett offentligt sjukhus i akut behov av utrustning för att behandla covidpatienter. Sjukhuset som drivs av staten och erbjuder kostnadsfri vård, vänder sig till människor med begränsade möjligheter att betala för sjukhusvård. Höganäs donerade 60 sjukhussängar till ett lokalt sjukhus som drabbats av brist på sängar. Dessutom levererade man en syrgasgenerator till ett icke-statligt sjukhus på landsbygden, vilket eliminerade deras beroende av externa syrgasleverantörer. 

– Vi var glada över att kunna hjälpa lokala sjukvårdsinrättningar med kritiska resurser under den andra pandemivågen, säger Sunil Muralidharan, landschef för Höganäs i Indien. – Vi gör liknande akuta donationer varje år som ett led i vårt långsiktiga arbete inom socialt ansvar i Indien.