Bidra till jämställt föräldraskap
Några exempel

Bidra till jämställt föräldraskap

Att ta hand om ett nyfött barn är ett gemensamt ansvar för båda föräldrarna. Men förutsättningarna för att båda ska ta lika stor del i omvårdnaden varierar stort mellan olika länder och det finns fortfarande många länder där endast mamman har rätt till betald ledighet. Höganäs i Indien ville ändra på detta och bestämde sig för att slå ett slag för jämställdhet.

I Indien regleras mammaledigheten enligt lag och ger mamman rätt till sex månaders betald ledighet. Det finns dock ingen reglerad pappaledighet, trots alla fördelar med att stanna hemma med det nyfödda barnet, som ett starkare band mellan pappa och barn och en bättre förståelse för barnets och mammans behov. Höganäs i Indien såg en möjlighet att bidra till jämställdhet genom att införa betald pappaledighet i sju dagar. – Patriarkatet är fortfarande en stor utmaning i det indiska samhället. Därför var huvudutmaningen att skapa en förändrad attityd bland medarbetare, chefer och ledningsgrupper. Detta initiativ bidrar till att överbrygga klyftan mellan könen och att skapa en tryggare och mer engagerande arbetsmiljö för både män och kvinnor, säger Vinay Shende, Director, Human Resources, Administration and Communications på Höganäs i Indien.

Efter att ha jämfört olika externa organisationer involverade Höganäs både manliga och kvinnliga medarbetare i diskussioner om föräldraledighet och jämställdhet för att bättre förstå både behov och attityder.

– Policyn utvidgades också till samkönade par, med hänsyn till principen om inkludering och förändringen av lagen om acceptans av HBTQ i Indien, säger Vinay. Policyn om pappaledighet lanserades internt genom en serie informationsmöten med medarbetarna för att förklara motiven och fördelarna. Den infördes 2020, och under 2022 har sex män utnyttjat möjligheten till pappaledighet. Höganäs i Indien tar också hänsyn till andra aspekter av familjelivet, som att bli förälder genom adoption och missfall.

– Det finns ingen reglerad betald ledighet i samband med missfall eller adoption. Men eftersom den sociala strukturen förändras är detta något vi måste ta itu med. Jag är stolt över hur vi bidrar till att förbättra jämställdheten. Det kommer att ha positiva effekter på samhället, säger Vinay.

 

     
 

Pappaledighet i Indien

  • Projektet startade 2020. Under 2022 har sex män utnyttjat möjligheten till pappaledighet.
  • Höganäs i Indien erbjuder pappor till nyfödda barn sju dagars pappaledighet.
  • Målet är att överbrygga klyftan mellan könen och att skapa en säker och engagerande arbetsmiljö för både män och kvinnor.
  • Policyn gäller även för samkönade par.
  • Höganäs erbjuder även betald ledighet vid missfall (upp till 6 veckor) och adoption (upp till 26 veckor). Under 2022 har en anställd utnyttjat ledigheten vid missfall.