Mikhail Lukin, civilingenjör metallurgi
Karriär

Intressant utmaning som slog väl ut

I nio år arbetade Mikhail Lukin på Sveriges enda aluminiumsmältverk i Sundsvall. I september 2018 kom han till Atomiseringsverket i Halmstad. En intressant utmaning som slagit väl ut, tycker han.

– Jag har jobbat med metallurgi sedan 1998, men det här är första gången jag arbetar på ett stålverk. Det är också första gången jag arbetar på ett helsvenskt bolag och det är väldigt positivt. Beslutsvägarna är korta, personalen har mycket hög kompetens och företaget lever upp till sina värderingar, säger Mikhail Lukin och räknar upp några av de värden som Höganäs AB står för: långsiktighet, hållbar utveckling, kunden i fokus och respekt för varandra.

– På Höganäs är detta inte bara tomma ord på ett papper, utan något som präglar verksamheten och vardagen för oss som arbetar här.

Mikhail Lukin är smältchef på Atomiseringsverket i Halmstad vilket innebär att han ansvarar för arbetet från skrotgården – dit metallskrot levereras – till smältprocessen, där skrot smälts och förvandlas till nytt stål. Sedan tar atomiseringen vid.

Samarbetet mellan avdelningarna tycker han fungerar bra och det finns en familjekänsla på företaget. Medarbetarna ställer upp för varandra och det finns alltid någon att fråga.

– Det tycker jag är viktigt. Höganäs liknar delvis mitt tidigare arbete, men på många sätt är det en ny process att lära sig. Det finns oerhört mycket kunskap samlad här.

På Atomiseringsverket har man inlett arbetet med lean management, som bland annat innebär att problem löses direkt på avdelningen och att alla kan bidra med förslag på förbättringar.

– Som individ tycker jag det finns goda möjligheter att bidra till förnyelse och förändring, säger Mikhail. Har jag en bra idé och kan motivera den på ett bra sätt, tas den upp till beslutsfattarna. Som medarbetare kan jag påverka arbetet och det var nytt för mig.