Vipul Utkar
Karriär

Ett hem långt från hemlandet

När Vipul Utkar satte sig i planet och gjorde sig beredd på avfärd från Mumbai Airport var det med ett visst mått av oro. Det var inte bara hans första resa utomlands utan även en resa som skulle ta honom till avlägsna Sverige, för en två och ett halvt år lång utbytesanställning på Höganäs huvudkontor.

Men trots avståndet, vädret, kulturkrocken och en viss hemlängtan till en början innebar den omtänksamma kulturen på Höganäs att Vipul snart kände sig som hemma.

”De bryr sig verkligen om medarbetarna på Höganäs”, säger han. ”De bryr sig lika mycket om att den unga praktikanten trivs som den högt uppsatta chefen.”

Syftet med utbytet var att ge Vipul utbildning inom metallografi, för att höja kompetensen och innovationstakten på Höganäs anläggning i Pune i Indien.

Det andra som Vipul lade märke till på Höganäs, förutom omtänksamheten, var medarbetarnas kunskapshunger. ”Människor vill till varje pris lära sig mer här. Även de äldre anställda är väldigt nyfikna”, säger han. ”De vill alltid veta mer, lära sig mer. Deras öron, ögon och sinnen är alltid öppna.”