Case

Första svenska anläggningen med storskalig vattenrening via restprodukt från stålindustrin

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Den första storskaliga användningen i dagvattenrening blev i en industrianläggning som invigdes i Västerås 2021.

Föroreningar i dagvatten är ett betydande miljöproblem och kan både påverka naturliga ekosystem samt förorena råvattentäkter för våra vattenverk. Idag används huvudsakligen makadam vid dagvattenrening. Ett material som innebär att bergmassa sprängs loss och transporteras för att sedan krossas.

Nu finns Petrit® E – ett nytt, cirkulärt alternativ som görs av slagg, en restprodukt från järn- och stålindustrins produktion. 2021 invigdes Sveriges första anläggning med storskalig användning av produkten för dagvattenrening.

Det handlar om Carbomax 10 000 kvadratmeter stora lageranläggning för kolprodukter och legeringar, där Petrit E läggs i fördröjningsmagasin i diken för effektiv avrinning och rening av dagvatten. Bland annat ska partiklar från koldamm absorberas med det nya materialet.

Från restprodukt till miljönytta

– Vi förvandlar egentligen en restprodukt till ett material med miljönytta och nu får vi äntligen börja skala upp tillämpningen av den i industriell vattenrening, säger Björn Haase som är ansvarig för restprodukter hos leverantören Höganäs.

Idén om att rena vatten med slagg föddes för över tio år sedan, presenterades på FN:s havskonferens i New York 2017 och har bland annat utvecklats via fältförsök i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Minrent. Nu blir idén verklighet i stor skala hos Carbomax i Västerås.

– Vi hoppas samarbetet kan inspirera till mer cirkulär innovation inom järn- och stålindustrin. Det visar att det går att hjälpa en kund att etablera en restprodukt som produktifierats och att göra vår bransch mer hållbar, samtidigt som belastningen på miljö och naturresurser minskas, säger Catharina Lindgren, vd för Carbomax.

 

     
 

Fakta: Sveriges första anläggning för storskalig vattenrening med Petrit E

Ägare: Carbomax AB, som etablerar anläggningen för lagring av kolprodukter och legeringar.

Produktleverantör, Petrit E: Höganäs

Markägare: Ytan arrenderas i samarbete med Mälarhamnar genom långtidsavtal med Västerås stad.

Mark- och anläggningsarbeten: PEAB (helhetsentreprenad).

Miljögodkännande: Västerås stad (Miljö- och hälsoförvaltningen). Dagvattenrecipienten Mälarenergi AB har godkänt hanteringen.